Beiratkozás
hit- és erkölcstan oktatás

https://youtu.be/tOubkG0-ddI

Letölthető nyilatkozat


 Mi jellemzi a katolikus hit- és erkölcstan órát?
"A gyermekek olyanok, mint a tükör. Ha szeretettel veszik őket körül, ők is szeretetet sugároznak. Ha azonban a szeretet hiányzik, semmit sem tudnak visszaadni." Anthony de Mello
Hisszük, hogy a gyermekek csak akkor képesek a növekedésre, ha szeretet veszi körül őket.
Éppen ezért törekszünk arra, hogy szeretetteljes légkört teremtsünk számukra, közösséget alakítunk, ahol jó együtt lenni; játékos módszerekkel tanítunk és tanulunk, hogy örömteli élmény lehessen minden óra.
A katolikus hit- és erkölcstan órán arra szeretnénk nevelni a gyermekeket, hogy legyenek fogékonyak a szépre, a jóra, az igazra; legyenek nyitottak önmaguk, társaik, és az őket körülvevő valóság megértésére, Isten megismerésére.
 Mit tanítunk a katolikus hit- és erkölcstan órán?


A katolikus hit- és erkölcstan órán a bibliai történeteken keresztül, Jézus tanítása és a katolikus Egyház tanításai alapján a gyerekek - életkori sajátosságaiknak megfelelően - megismerkedhetnek Isten szeretetével, Istennel élő kapcsolatot alakíthatnak ki, aki biztos támasz az életükben.
Olyan témakörökkel és kérdésekkel foglalkozunk, amelyek hozzájárulnak a gyermekek erkölcsi érzékének, lelkiismeretének fejlődéséhez, miközben a gyermekek maradandó értékeket erősítenek meg magukban, fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, amelyek segítenek a jó és a rossz felismerésében, értékeken alapuló, felelős döntések meghozásában.
Hisszük, hogy ezek az értékek biztos támpontot jelenthetnek gyermeke életében.
 Ki járhat katolikus hit- és erkölcstan órára?
Mindenkit szeretettel várunk a katolikus hit- és erkölcstan órára. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen keresztelve.

 Ki tartja a katolikus hit- és erkölcstan órát?
•    Kesztölci Kincses József Általános Iskola (203208-001)
2517 Kesztölc, Iskola utca 68.

 Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstanra szeretné járatni?
•    amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz, akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé

•    amennyiben a gyermeke már másodikos vagy felsőbb osztályba jár, akkor május 20-ig jelezheti írásban szándékát az iskola felé

•    a formanyomtatvány csatoltan elérhetőSzeretettel várjuk gyermekét!