Sólyom Tímea Márta

 általános iskolai tanító

nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

 

 

 

1992-ben szereztem meg a diplomám a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán tanítói szakon és közművelődés szakkollégiumi képesítést is megszereztem.

 

A későbbiekben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán, mint nyelv- és beszédfejlesztő diplomáztam.

 

  Pályámat Miskolcon kezdtem, majd a nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskolában az 5-6. osztályban magyar nyelv- és irodalom tantárgyakat oktattam és tanítói feladatokat láttam el.

 

 2019-ben kerültem a Kesztölci Kincses József Általános Iskolába, ahol napköziben, az alsó tagozaton, és az 5-6. osztályban rajzot tanítottam.

 

 Jelenleg a 4. osztály tanítója és osztályfőnöke vagyok, valamint az 5- 6. évfolyamon a rajz tantárgy oktatása a feladatom.

 

Készségeim közé tartozik a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek felzárkóztatása, türelmes kezelése.

 

  Alapfeladatomnak tekintem a gyerekekkel való szeretetteljes, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot. Célom az iskola és a tanulás megszerettetése, az igényesség, az egymás tisztelete és megbecsülése.

 

Szakmai elkötelezettségem, hogy minden gyermekből megpróbáljam a legtöbbet, a leghatékonyabban „előhívni”, egyéni képességeiket figyelembe véve.

 

 Bízom benne, hogy a szülőkkel is egy bizalomra épülő kapcsolatot tudunk kialakítani, hiszen csak közösen érhetünk el sikereket.

 

Türelemmel igyekszem biztosítani, hogy gördülékeny legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet.

 

 Szeretném, hogy a gyerekek az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerrel, játékosan és örömmel kezdhessék életüknek e fontos eseményét.

 

     

 

Szeretettel várok minden leendő első osztályos kisgyermeket!

 

 

 

 

 

                                                       Sólyom Tímea

 

                                                         tanító néni