Intézmény Fentartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszala Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Krókusz Project

Magyar Falu Program

Határtalanul

Iskolánk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap Határtalanul programja keretében egy 5 napos Erdélyi kirándulásra. Minden 7. osztályos tanulónak lehetősége nyílik egy tartalmas programon részt venni, 2023. május. 8-től 13-ig. Együtt utazunk Piliscsév és Leányvár iskoláinak tanulóival, 35 diák és 5 pedagógus.

Programunk:

1. nap: Kalotaszentkirály népművészete, kalotaszegi mulatság.

2. nap: Kürtőskalács sütés, lovaskocsizás, kalandok a Varjúvárnál a Turul Hagyományőrzőkkel, majd utazás a mezőségi Székre.

3. nap: látogatás a “Hollandnál”, a széki templom, Rúzsa Sándor sírja és örmény templom.

Szamosújváron, a Kallós Múzeum Válaszúton, a Bánffy-kastély Bonchidán.

4. nap: Tordai sóbánya, Tordai-hasadék, Torockó.

5. nap: Kolozsvári városnézés, hazautazás.

Együttműködő partnerünk a Csillagösvény Utazási Iroda, a program címe: Ősöktől örökölt kincsestárak: Kalotaszeg és Mezőség.

Budapesti Fesztivál Zenekar

Tájékoztató

 

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje

2023. április 20. (csütörtök) 8-19 óra,

2023. április 21. (péntek) 8-18 óra.

 

 

 

 

Első osztályos tanító 2023./2024.

Bemutatkozás

 

 

,,Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát…”

( Szent-Györgyi Albert)

A Nobel-díjas tudós gondolata pályám során hitvallásommá vált.

Már kisgyermekkoromban tanító néni szerettem volna lenni, édesanyám hatalmas példakép a számomra, aki közel 45 éve pedagógus Budapesten a 3. kerületben. Kisiskolás korom óta itt éltem és itt is tanítottam egy kéttanítási nyelvű iskolában. 2004-ben végeztem az ELTE Tanító-és Óvóképző karán, testnevelés műveltségi területen. Közel 20 évig voltam Magyarországon első női labdarúgó játékvezető, mely megtanított a kitartásra és az alázatra. 2021 decembere óta dolgozom a kesztölci iskolában.

Az óvodából kikerülő kisiskolásoknak természetes elsődleges szükségletet a mozgás jelenti. Célom a mozgáskoordináció, valamint a térbeli-időbeli orientáció fejlesztése. A testnevelés tantárgy elsajátítása, mely fejleszti a kognitív funkciókat, hiszen a tanulónak folyamatosan döntéseket kell hoznia-mely más tantárgyakban is igen fontos- a csapatjátékok a társas kapcsolatok kialakításában segít. Fontos számomra –különösen az első osztályban- a mozgáskészség fejlesztése, különösen a finommotorika az írás tanulásánál.

Legfontosabb feladat a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének biztosítása.

A pedagógusnak, így nekem is hatalmas feladatom van abban, hogy milyen ember válik abból a kisgyermekből, aki elsősként belép az iskolába.

Szeretek tanítani, gyerekekkel foglalkozni, mely minden bizonnyal a leghálásabb munka, mely osztályrészemül jutott. Számomra a tanítás-tanulás, a nevelés, az értékteremtés, az ismeretek átadása mind olyan fogalmak, melyek életem meghatározói. Az általános iskola feladata olyan biztos alap megteremtése, amelyre egy életen át tartó tanulás építhető egy bizalmas, biztonságot nyújtó környezetben. Az első iskolai élmények meghatározóak lehetnek, ezért fontosnak tartom, hogy tanítványaim a kezdetektől fogva jól érezzék magukat az osztályközösségben.

A gyermek világa őszinteséggel, elfogadással, sok játékkal, élménnyel és még több türelemmel nyitható meg. Igyekszem egyénenként megtalálni az utat hozzájuk, illetve pozitív légkört kialakítani, hogy eredményes, örömteli kisiskolásokká váljanak. Olyan képességeik fejlődjenek, amelyek kellően megalapozzák és jelentősen megkönnyítik a későbbi tanulmányi munkájukat.

Munkám során előnyben részesítem a gyakorlatias, játékos, cselekedtető, kooperatív módszereket. A tehetségfejlesztés mellett (versenyekre való felkészítés, differenciált feladatok) kiemelt feladat a több segítséget igénylő gyerekek támogatása. (több szemléltetés, felzárkóztatás, segédeszközök)

Tanítványaimat az olvasás, az írás, és a számolás alapjaival hagyományos, de korszerű módszerek segítségével ismertetem meg.  Különösen fontosnak tartom a játékon, a mesén, a mozgáson keresztüli tevékenykedtető tanítást-tanulást. Célom, hogy a biztos alapkészségek megszilárdításával párhuzamosan a gyermekek olyan módszerekkel is megismerkedjenek az alsótagozatban, amelyekkel önálló tanulásuk is gyorsabbá, egyszerűbbé válik.

Igyekszem mindent megtenni, hogy minél zökkenőmentesen történjen az óvoda és iskola közötti átmenet

Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert úgy hiszem, a gyermekek fejlődését együtt gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban.

Az első osztály mindig egy csodás közös utazás kezdetét jelenti, melyben minden kisdiák egy varázslatos utazást jár be. Célom, hogy minden tanuló sikerélményhez jusson és megtalálja a helyét a közös utazáson, amelyben a pedagógusnak meghatározott szerepe van. Nevelési elveim között fontosnak tartom, hogy a gyerekek tiszteljék egymást, tudjanak egymás sikerének örülni.

 Megtisztelő feladat, hogy részt vehetek gyermekük világképének formálásában, értelmük kibontakoztatásában.

A jövőben is az odaadó, fegyelmezett, következetes, szeretetteljes munkára építek.

Szeptembertől várok szeretettel minden új kisgyermeket iskolánk közösségébe.

,,A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.

Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,

de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.

Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más.

Mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.

 

Verő Beáta

tanító


 

Kesztölci Kincses József Általános Iskola

2517 Kesztölc, Iskola utca 68.

Tel: 06-33-484-337

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                         

Kedves leendő első osztályos Szülők!

 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy nemsokára sor kerül az első osztályosok beíratásra.
Engedjék meg, hogy néhány gondolatban bemutassam intézményünket:

 

Read more...