Személyi feltételek:

 

Pedagógusok
A tantestület jelenlegi létszáma 13 fő.

 


Tordáné Petrik Etelka (tanító, technika szakos tanár)
Közoktatás vezető - szakvizsgázott pedagógus /intézményvezető/
Tóthné Mucsi Ibolya (matematika-földrajz szakos tanár) /intézményvezető-helyettes/
Király Vivien – iskolatitkár

 1. osztály:     Sólyom Tímea Márta  (tanító, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus)
 2. osztály:     Nagyné Nebehaj Beáta - tanító (szlovák szakkollégium)
 3. osztály:     Verő Beáta - tanító (testnevelés és sport szakkollégium)
 4. osztály:     Reznyikné Kain Valéria - tanító (orosz szakkollégium, szlovák  nemzetiségi tanító kiegészítő képzés, etika alsó tagozat) Munkaközösség-vezető
 5. osztály:     Bakos-Nagy Márta ( magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelv szakos tanár / történelem szakos középisk. tanár)

 

 6. osztály:     Jurkovics Márta (tanító - szlovák szakkollégium; óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés)
 7. osztály:     Fabi Stella (történelem szakos tanár, etika felső tagozat)
 8. osztály:     Valekné Béldi Noémi - tanító

Fábián László   (tanár - testnevelés)

 

György Klaudia (anglisztika alapszakos bölcsész)
Radovics Menyhértné   (tanító – szlovák szakkollégium, szlovák nyelv- és irodalom szakos tanár)

 

 

 

Kormosné Gábor Márta tanító (szlovák és pedagógia szakkollégium)

 

Áy Andrea (magyar, mint idegen nyelv szakos bölcsész és tanár)

 


Óraadó pedagógusaink:
Informatika (4-8.o.):                                        Gaál Péter
Fizika (7.-8.o.):                                              Erős Márton
Kémia (8.o.), természetismeret (5-6.o.):           Pongrácz János
Biológia (7-8.):                                               Wierlné Kárász Tímea Zsuzsanna
Fejlesztőpedagógus, logopédus:                     Horváth Hajnalka
Énekkar (4-8.o.):                                           Dr. Kovácsné Tóth Ildikó