Kedves Szülők!

Reznyikné Kain Valéria vagyok, 35 éve tanítok a Kesztölci Kincses József Általános Iskolában. Születésem óta községünkben élek a családommal.

Az Esztergomi Tanítóképző Főiskola harmadéves hallgatójaként az iskolánkban munkalehetőséget kaptam. Kezdetben orosz nyelvet és ének-zenét tanítottam, napközis nevelőként dolgoztam, később osztályfőnök lettem. Több éven keresztül voltam az intézményünkben gyermekvédelmi felelős.

2001-ben a Vitéz János Római Katolikus Főiskola levelező tagozatán elvégeztem a szlovák nemzetiségi tanító képzést. 2019- ben sikeres minősítő vizsgát tettem, elértem a Pedagógus II. fokozatot.

”A jövő nemzedékéért végzett kimagasló pedagógiai és szakmai munkám elismeréseként” oklevélben részesültem.

Jelenleg munkaközösség vezető és a 4. osztály osztályfőnöke vagyok, ahol magyar nyelvet, irodalmat, etikát, matematikát, szlovák nyelvet, felzárkóztató órát, ill. első, második, harmadik osztályban etikát tanítok.

Célom az olvasás, írás, számolás megszerettetése, a biztos alapok megtanítása változatos módszerekkel, a játékos tanulás, családias, biztonságos, nyugodt, szeretetteljes légkör és olyan osztályközösség kialakítása, ahová minden nap örömmel jönnek a kisdiákok.

Arra törekszem, hogy sokoldalú, érdeklődő, vidám, kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak a tanulók, egyéni adottságaikat, képességeiket szem előtt tartva.

Folyamatosan továbbképzéseken veszek részt, szeretek tanulni, nyitott vagyok a korszerű technika és metodika iránt.

Bízom abban, hogy a szülőkkel is jó kapcsolatot alakítok ki, hiszen csak közösen érhetünk el sikereket. Igyekszem, hogy a gyermekeknek gördülékeny legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet.

Bemutatkozásomat egy idézettel zárom:

„A jó tanár egész életen át ható példát ad, egy olyan világot nyit meg az emberségben és tudásban, amelyet a diák soha el nem felejt. Érzéke van a különlegességre, mindenben a jót, a pozitívat, az értéket keresi.” (Csermely Péter)

Nagyon sok szeretettel várom a leendő elsősöket!

Kesztölc, 2022. február 23.

Tisztelettel:

Reznyikné Kain Valéria

tanító