Személyi feltételek:

Pedagógusok

A tantestület jelenlegi létszáma 13 fő.

Tordáné Petrik Etelka (tanító, technika szakos tanár)

Közoktatás vezető - szakvizsgázott pedagógus /intézményvezető/

Tóthné Mucsi Ibolya (matematika-földrajz szakos tanár) /intézményvezető-helyettes/

Király Vivien – iskolatitkár

 

  1. osztály:     Sólyom Tímea Márta  (tanító, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus)
  2. osztály:     Nagyné Nebehaj Beáta - tanító (szlovák szakkollégium)
  3. osztály:     Kormosné Gábor Márta - tanító (szlovák és pedagógia szakkollégium)Munkaközösség-vezető
  4. osztály:     Reznyikné Kain Valéria - tanító (orosz szakkollégium, szlovák  nemzetiségi tanító kiegészítő képzés, etika alsó tagozat)
  5. osztály:     Bakos-Nagy Márta     (angol nyelv szakos tanár, magyar nyelv és irodalom   ( történelem szakos középisk. tanár)
  6. osztály:     Áy Andrea (magyar, mint idegen nyelv szakos bölcsész és tanár)
  7. osztály:     Fabi Stella (történelem szakos tanár, etika felső tagozat)
  8. osztály:     Bakó Dorottya - tanító (testnevelés műveltségi terület)


 

Jurkovics Márta            (tanító - szlovák szakkollégium; óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés)

Radovics Menyhértné   (tanító – szlovák szakkollégium, szlovák nyelv- és irodalom szakos tanár)

Valekné Béldi Noémi   (tanító)

 

Óraadó pedagógusaink:


Informatika (4-8.o.):                                      Gaál Péter

Fizika (7.-8.o.):                                              Erős Márton

Kémia (7.o.), természetismeret (5-6.o.):        Pongrácz János

Biológia (7-8.):                                              Wierlné Kárász Tímea Zsuzsanna

Fejlesztőpedagógus, logopédus:                    Horváth Hajnalka

Énekkar (4-8.o.):                                           Dr. Kovácsné Tóth Ildikó