Intézmény Fenntartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszela Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Krókusz Project

Magyar Falu Program

Határtalanul

Iskolánk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap Határtalanul programja keretében egy 5 napos Erdélyi kirándulásra. Minden 7. osztályos tanulónak lehetősége nyílik egy tartalmas programon részt venni, 2023. május. 8-től 13-ig. Együtt utazunk Piliscsév és Leányvár iskoláinak tanulóival, 35 diák és 5 pedagógus.

Programunk:

1. nap: Kalotaszentkirály népművészete, kalotaszegi mulatság.

2. nap: Kürtőskalács sütés, lovaskocsizás, kalandok a Varjúvárnál a Turul Hagyományőrzőkkel, majd utazás a mezőségi Székre.

3. nap: látogatás a “Hollandnál”, a széki templom, Rúzsa Sándor sírja és örmény templom.

Szamosújváron, a Kallós Múzeum Válaszúton, a Bánffy-kastély Bonchidán.

4. nap: Tordai sóbánya, Tordai-hasadék, Torockó.

5. nap: Kolozsvári városnézés, hazautazás.

Együttműködő partnerünk a Csillagösvény Utazási Iroda, a program címe: Ősöktől örökölt kincsestárak: Kalotaszeg és Mezőség.

Budapesti Fesztivál Zenekar

 Pedagógusok

 

A tantestület jelenlegi létszáma 13 fő.

 

Tordáné Petrik Etelka        igazgató  

 

(tanító, technika szakos tanár)  Közoktatás vezető - szakvizsgázott pedagógus

 

      Nagyné Nebehaj Beáta     igazgatóhelyettes    tanító (szlovák szakkollégium)

 

Nemesi Lilla Katalin – iskolatitkár

 

1.   osztály:          Verő Beáta - tanító (testnevelés és sportműveltségi terület)

 

2.      osztály:           Reznyikné Kain Valéria - tanító (orosz szakkollégium, szlovák
                        nemzetiségi tanító kiegészítő képzés, etika alsó tagozat
 

                          Munkaközösség-vezető

  

3.      osztály:           Sólyom Tímea Márta (tanító, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus)

 

4.      osztály:           Nagyné Nebehaj Beáta - tanító (szlovák szakkollégium)

  

5.       osztály:           Fabi Stella (történelem szakos tanár, etika felső tagozat)

 

6.   osztály:           Bakó Dorottya  (tanító, testnevelés műveltségi terület)

 

7.       osztály:         Bakos-Nagy Márta (angol nyelv szakos tanár, magyar nyelv és irodalom történelem szakos középisk. tanár)

 

8.    osztály:          Áy Andrea (magyar, mint idegen nyelv szakos bölcsész és tanár)

  

 

Jurkovics Márta          (tanító - szlovák szakkollégium; óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés)

Sántha Mihály Máté     (hittanár-nevelő tanár, ember-, és társadalom műveltségterületi tanár, etika tanár)

Radovics Menyhértné   (tanító – szlovák szakkollégium, szlovák nyelv- és irodalom szakos tanár)

Hey Noémi        (szociálpedagógus, pedagógiai asszisztens)

 

Óraadó pedagógusaink:

Informatika (3-8.o.) Matematika (5.o):          Gaál Péter

Matematika, kémia (7.-8.o.):                         Pavelkáné Petrik Gizella

Biológia (7-8.):                                              Wierlné Kárász Tímea Zsuzsanna

Matematika (6. o.)                                         Pongrácz János

  

Napközi                                                              Jurkovics Istvánné

Néptánc, Hittan (alsó)                                        Kormosné Gábor Márta

Néptánc (felső)                                                   Halmos Zsuzsanna

 

Technikai alkalmazottak:

 Nebehaj Éva

 Petróczi Edit

 Pongrácz Zsolt

 Vancsics Eszter