„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.”

 

 

Iskolánk, a Kincses József Általános Iskola Kesztölc község iskolája, a Pilis-hegység lábánál fekvő festői látványt nyújtó, szlovák hagyományokkal rendelkező község családias hangulatú általános iskolája. Fontos feladatunknak tartjuk a községben élő hagyományok ápolását, a közösséghez tartozás érzésének erősítését. Arra törekszünk, hogy tanulóink motiváló, szeretetteljes, támogató légkörben sajátítsák el azokat a készségeket, képességeket, melyeket a középiskolában és az életben később hasznosítani tudnak. Iskolánk falain kívül tudjanak idegen környezetben is számot adni tudásukról, váljanak határozott felépítésű, érdekeket képviselni tudó, másokkal szemben toleráns ifjakká.

 Diákjaink az angol nyelvet 4. évfolyamtól tanulják, szakköri formában 1. osztálytól lehetőséget biztosítunk a nyelvtanulásra. Különböző szakkörök, felzárkóztató- és tehetséggondozó foglalkozások, számos szabadidős program segíti a szabadidő minőségi eltöltését.

 IKT eszközeink lehetővé teszik a tanítás-tanulás folyamatában a korszerű oktatási formák alkalmazását.

 

Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő diákoknak! Iskolánk 8 évfolyammal, jelenleg 8 tanulócsoporttal, 2 napközis csoporttal és 1 tanulószobás csoporttal rendelkezik.

   Tanulóink száma: 133 fő.

    A tantestület jelenlegi létszáma: 14 fő.

   Óraadóink száma: 6 fő.

   Technikai alkalmazottaink száma: 5 fő.

 Osztályaink létszámai lehetővé teszik a személyes bánásmódot, differenciálást és tehetséggondozást. A nevelés-oktatás folyamatát segíti: iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus és logopédus is. Az osztályfőnökök és szülők személyes kapcsolattartása jellemzi az intézményt.

 Mint szlovák nyelvet oktató nemzetiségi iskola a nemzetiségi identitás megőrzését elősegítő kulturális értékek, nemzetiségi nyelv gyakorlására van lehetőségük tanulóinknak. 

 Iskolánk cél és feladatrendszerét a Nemzeti Alaptanterv határozza meg. Az alapfunkciók ellátása mellett alapcélunk a megfelelő eszközrendszerrel egy olyan iskola megteremtése, amely modern, naprakész a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújt. Iskolánk feladata az is, hogy tegye lehetővé a tanulók érdeklődésének és képességének megfelelő továbbtanulást, pályaválasztást.

 Elsődleges célunknak tartjuk, hogy tanulóink tiszteljék az embert, a tudást, a munkát. Fejlődjön ki bennük a becsületes emberek kreativitása. Becsüljék a környezetük által nyújtott lehetőségeket, tudjanak élni velük. Legyenek magukkal szemben igényesek, rendelkezzenek reális önértékeléssel. Célunk felkelteni bennük az ismeretszerezési vágyat, alapokat nyújtani a szakmai képzéshez, segítséget nyújtani ahhoz, hogy az iskolánkban folytatott tanulmányok befejezése után mindenki a képességeinek és vágyainak megfelelően tudjon továbbtanulni.