Intézmény Fenntartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszela Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Krókusz Project

Magyar Falu Program

Határtalanul

Iskolánk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap Határtalanul programja keretében egy 5 napos Erdélyi kirándulásra. Minden 7. osztályos tanulónak lehetősége nyílik egy tartalmas programon részt venni, 2023. május. 8-től 13-ig. Együtt utazunk Piliscsév és Leányvár iskoláinak tanulóival, 35 diák és 5 pedagógus.

Programunk:

1. nap: Kalotaszentkirály népművészete, kalotaszegi mulatság.

2. nap: Kürtőskalács sütés, lovaskocsizás, kalandok a Varjúvárnál a Turul Hagyományőrzőkkel, majd utazás a mezőségi Székre.

3. nap: látogatás a “Hollandnál”, a széki templom, Rúzsa Sándor sírja és örmény templom.

Szamosújváron, a Kallós Múzeum Válaszúton, a Bánffy-kastély Bonchidán.

4. nap: Tordai sóbánya, Tordai-hasadék, Torockó.

5. nap: Kolozsvári városnézés, hazautazás.

Együttműködő partnerünk a Csillagösvény Utazási Iroda, a program címe: Ősöktől örökölt kincsestárak: Kalotaszeg és Mezőség.

Budapesti Fesztivál Zenekar

 

Szülői Munkaközösség: - tagok

 

1.     osztály:       Hertlikné Valovics Beáta, Nebehaj Zsuzsanna

 

2.     osztály:       Hadadiné Hajdú Bernadett, Huszár Szilvia

 

3.     osztály:      Kiss Veronika Virág, Hertlikné Valovics Beáta

 

4.     osztály:      Németh Adrienn, Pápai Beáta

 

5.     osztály:       Gaálné Halmi Tünde, Városiné Pap Krisztina

 

6.      osztály:      Geiszler Velmovszi Gabriella, Karáné Nebehaj Katalin

 

7.     osztály:      Zsiros Emese

 

8.     osztály:      Szini Tímea, Péter Anikó

 

SZMK = Szülői Munkaközösség

  A szülői szervezet feladata: az oktató-nevelő munkát segítő szülők összefogása, tájékoztatása, véleményük kikérése és továbbítása, a szülői érdekek érvényesítése.

 A szülői szervezet a tanulók oktatásáért, neveléséért felelős felnőttek közösségének egyike. A szülői szervezet alkalom arra, hogy a szülők nézetei is érvényre jussanak. A szülői szervezet elsősorban az intézményen belül képviseli a szülők érdekeit.

 A szülői szervezet megalapítása és működtetése a szülők döntésén múlik. Elősegíti a hatékonyabb működést és a valóságos érdekképviseletet. Része az iskolának, attól nem különülhet el, nem önálló jogi személy, létrehozásához és működtetéséhez alkalmazni kell a közoktatási törvény rendelkezéseit.

 Az iskolában csak akkor tud eredményesen működni a szülői szervezet, ha hierarchikusan épül fel, ha az osztály vagy évfolyam szintű szülői szervezetek együtt hozzák létre az iskolai szintű választmány (vezetőség) által irányított szülői szervezetet.

 Az osztályokban alapított szülői szervezet az iskolai szülői szervezet alapegysége. Így először az osztályok hoznak létre szülői szervezetet. A tagok önkéntesen vállalják a feladatot. A tagságot évente megerősítik. Visszamondás alapján új tagot lehet választani.

 Az osztály szülői szervezetének tagjai alkotják az iskolai szülői szervezetet. A szülők maguk közül választanak elnököt és egyéb tisztségviselőket (helyettest, gazdasági felelőst, ügyintézőt).

 

A szülői képviselők tevékenysége:

 Együttműködés a konfliktusok megoldásában.

 Az iskolai programok támogatása, szervezésének segítése.

 Információk, listák stb. továbbítása.

 Az osztályfőnökök támogatása.

 Szülői munkaközösségi üléseken való aktív vagy helyettesítőkön keresztüli részvétel.

 Kapcsolattartás és információcsere biztosítása az iskola és a szülők között.

 

A szülői munkaközösség szervezete:

 A szülői képviselők: osztályonként két személy, akiket a tanév első szülői értekezletén választanak meg a szülők.

A szülői munkaközösség: az összes szülői képviselőből áll.

A munkacsoportok: minden érdeklődő szülő, tanár és diák számára nyitottak.

 

Tájékoztatni, Tájékoztatni, Tájékoztatni?!

 Az iskolán belül a szülői munkaközösség tájékoztató munkájának nagy jelentősége van. A szülői munkaközösség ülésein, az iskolát általánosan érintő témákat beszélnek meg. Az iskolai, az alapítványi, a diákönkormányzati képviselők és a szülők képviselői saját nézőpontjukból adnak betekintést az érdekesebb változásokba, fejleményekbe. Ezeken az üléseken tapasztalatokat cserélnek, és újítási javaslatokat tehetnek. Itt van lehetőségük a szülői képviselőknek saját osztályuk ügyeit előterjeszteni és szavazás keretében új szabályokat alkotni. Másrészt az is feladatuk, hogy a szülőket minden fontos témáról tájékoztassák, legyen az szabály vagy határozat, iskolai rendezvények,  vagy szervezés. A tájékoztatás legalkalmasabb eszközei a szülői értekezletek és az infolevelek. 

 

 

 

Miért gyere el?

Mert a te ötleteidre is szükség van!

Mert szülők nélkül nincs szülői munkaközösség sem!

Mert azonnali választ kaphatsz a kérdéseidre, vagy a megfelelő helyre továbbítjuk, hogy mielőbb megtudd, amit szerettél volna!

Mert együtt megvalósíthatjuk a Te elképzeléseidet is az iskolával kapcsolatban!

Mert együtt könnyebb, és ha segítesz te is jobban fogod érezni magad!

Jó gyerek+Jó pedagógus+ Jó szülő = KIVÁLÓ ISKOLA