Személyi feltételek:

 

Pedagógusok

A tantestület jelenlegi létszáma 14 fő.

Tordáné Petrik Etelka (tanító, technika szakos tanár)

Közoktatás vezető - szakvizsgázott pedagógus /intézményvezető/

Tóthné Mucsi Ibolya ( matematika-földrajz szakos tanár) /intézményvezető-helyettes/

Király Vivien – iskolatitkár

 

1.      osztály:           Nagyné Nebehaj Beáta - tanító (szlovák szakkollégium)

2.      osztály:           Kormosné Gábor Márta - tanító (szlovák és pedagógia szakkollégium)
                       Munkaközösség-vezető

3.      osztály:           Reznyikné Kain Valéria - tanító (orosz szakkollégium, szlovák
                       nemzetiségi tanító kiegészítő képzés, etika alsó tagozat)

4.      osztály:           Jurkovics Istvánné - tanító (szlovák szakkollégium)

 

5.      osztály:           Áy Andrea (magyar, mint idegen nyelv szakos bölcsész és tanár)

6.      osztály:           Fabi Stella (történelem szakos tanár, etika felső tagozat)

7.      osztály:           Bakó Dorottya - tanító (testnevelés műveltségi terület)

8.      osztály:           Orosz János Iván (matematika – fizika - testnevelés szakos tanár)

 

Bakos-Nagy Márta   (angol nyelv szakos tanár, magyar nyelv és irodalom-történelem szakos középisk. tanár)

Jurkovics Márta            (tanító - szlovák szakkollégium; óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés)

Sólyom Tímea Márta    (tanító, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus)

Radovics Menyhértné   (tanító – szlovák szakkollégium, szlovák nyelv- és irodalom szakos tanár)

 

Óraadó pedagógusaink:


Rajz- és vizuális kultúra (7-8):

 

Erdős Klára Katalin

 

Ének-zene (5-8):

 

Dr. Kovácsné Tóth Ildikó

 

Informatika (4-8):         Gaál Péter

 

 

 

Kémia (7-8):   Keppel Erdős Andrea

 

Biológia (7-8.), természetismeret (5-6.):

 

Wierlné Kárász Tímea Zsuzsanna

 

Fejlesztőpedagógus, logopédus:

 

Horváth Hajnalka