Személyi feltételek:   Pedagógusok

 

A tantestület jelenlegi létszáma 14 fő.

 

Tordáné Petrik Etelka (tanító, technika szakos tanár)

 

Közoktatás vezető - szakvizsgázott pedagógus /intézményvezető/

 

Fabi Stella (történelem szakos tanár, médiaismeret) /intézményvezető-helyettes/

 

Király Vivien – iskolatitkár

 

 

 

1.      osztály:           Reznyikné Kain Valéria - tanító (orosz szakkollégium, szlovák
                       nemzetiségi tanító kiegészítő képzés)

 

2.      osztály:           Jurkovics Istvánné - tanító (szlovák szakkollégium)

 

3.      osztály:           Sólyom Tímea Márta - tanító (Nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus)

 

4.      osztály:           Kormosné Gábor Márta - tanító (szlovák és pedagógia szakkollégium)
                       Munkaközösség-vezető

 

5.      osztály:           Bakó Dorottya tanító (testnevelés műveltségi terület)

 

6.      osztály:           Nagyné Grausz Valéria (angol szakos nyelvtanár, középiskolai
                       testnevelő és gyógytestnevelő tanár)

 

7.      osztály:           Adamecz Irma (biológia-testnevelés szakos tanár, német nyelv és
                       irodalom szakos tanár) DÖK segítő pedagógus

 

8.      osztály:           Nagyné Nebehaj Beáta - tanító (szlovák szakkollégium)

 

 

 

Jurkovics Márta                      (tanító - szlovák szakkollégium, óvodapedagógusi- tanítói gyógytestnevelés,  pedagógus szakvizsga)

 

Tóthné Mucsi Ibolya              (matematika-földrajz szakos tanár)

 

Radovics Menyhértné            (tanító – szlovák szakkollégium, szlovák nyelv- és irodalom szakos tanár)

 

Szerémy György Sándor        (magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár - általános iskolai tanító, pedagógiai szakkollégium)

 

 

 

Óraadó pedagógusaink:

 

Rajz- és vizuális kultúra (7-8):     Erdős Klára Katalin

 

Ének-zene (5-8):     Dr. Kovácsné Tóth Ildikó

 

Informatika (4-8):   Somogyiné Juhász Mónika

 

Kémia (7-8):         Keppel Erdős Andrea

 

Fizika (7-8):          Nagy László János

 

Gyógypedagógus:                        Kaposváriné Masler Éva

 

Fejlesztőpedagógus, logopédus:  Horváth Hajnalka