Intézmény Fentartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszala Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Határtalanul

 

 

 

 

Személyi feltételek:

 

Pedagógusok

 

A tantestület jelenlegi létszáma 13 fő.

 

Tordáné Petrik Etelka (tanító, technika szakos tanár)

 

Közoktatás vezető - szakvizsgázott pedagógus /intézményvezető/

 

Tóthné Mucsi Ibolya (matematika-földrajz szakos tanár) /intézményvezető-helyettes/

 

 

Siska Gáborné – iskolatitkár

 

 

 

1.      osztály:           Reznyikné Kain Valéria - tanító (orosz szakkollégium, szlovák
                        nemzetiségi tanító kiegészítő képzés, etika alsó tagozat)

 

Munkaközösség-vezető

 

2.      osztály:           Sólyom Tímea Márta (tanító, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus)

 

3.      osztály:           Nagyné Nebehaj Beáta - tanító (szlovák szakkollégium)

 

4.       osztály:           Verő Beáta - tanító (testnevelés és sportműveltségi terület)

 

5.      osztály:           Valekné Béldi Noémi(tanító)

6.   osztály:           Bakos-Nagy Márta

                          (angol nyelv szakos tanár, magyar nyelv és irodalom történelem szakos középisk. tanár)

 

 

7.       osztály:           Áy Andrea (magyar, mint idegen nyelv szakos bölcsész és tanár)

 

8.      osztály:           Fabi Stella (történelem szakos tanár, etika felső tagozat)

 

 

 

Jurkovics Márta            (tanító - szlovák szakkollégium; óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés)

 

Fábián László               (testnevelés szakos tanár)

 

Radovics Menyhértné   (tanító – szlovák szakkollégium, szlovák nyelv- és irodalom szakos tanár)

 

 

 

Óraadó pedagógusaink:

 

Informatika (3-8.o.):                                      Gaál Péter

 

Fizika, kémia(7.-8.o.):                                   Erős Márton

 

Biológia (7-8.):                                              Wierlné Kárász Tímea Zsuzsanna

 

Fejlesztőpedagógus, logopédus:                  Horváth Hajnalka

 

Énekkar (3-6.o.):                                           Szűcs Bernadett Éva