Diákönkormányzat:

 

A Közoktatási törvény szerint a diákönkormányzat (DÖK) kötelező feladata a tanulók, azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzanak, ami a tanulókat érinti. Tehát a diákönkormányzat döntésétől függ, hogy az érdekképviseleti tevékenységen kívül milyen feladatokat vállal fel. A DÖK-nek többféle jogköre van: döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogkörrel is rendelkezik. Az iskolai szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét. A diák-önkormányzati SZMSZ pedig ténylegesen magában foglalja a DÖK működésével kapcsolatos értesüléseket. Emellett minden tanévben készül munkaterv, amely a megvalósítandó programokat tartalmazza.

 

DÖK segítő pedagógus:                   Bakó Dorottya

 

Tagok:

 

5.o.

Antal Linett

Lászlóczki Áron

Horváth Zénó

6.o.

Szivek Máté

Gaál Anna

Kardos Boglárka

7.o.

Pauler Janka

Pirityi Fanni

Héjja Martin

8.o.

Lászlóczki Dorina

Gula Regina

Lászlóczki Dorina