Intézmény Fentartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszala Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Határtalanul

 

Diákönkormányzat:

 

A Közoktatási törvény szerint a diákönkormányzat (DÖK) kötelező feladata a tanulók, azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzanak, ami a tanulókat érinti. Tehát a diákönkormányzat döntésétől függ, hogy az érdekképviseleti tevékenységen kívül milyen feladatokat vállal fel. A DÖK-nek többféle jogköre van: döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogkörrel is rendelkezik. Az iskolai szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét. A diák-önkormányzati SZMSZ pedig ténylegesen magában foglalja a DÖK működésével kapcsolatos értesüléseket. Emellett minden tanévben készül munkaterv, amely a megvalósítandó programokat tartalmazza.

 

 

DÖK segítő pedagógus:                  Fabi Stella

 

 

 

DÖK:

 

5. o.:

 

- Nemesi Flóra Léna

 

- Huszár Boróka

 

6. o.: 

 

- Magyar Zoé

 

- Szijártó Richárd

 

7. o.:

 

- Horváth Zénó

 

- Mládenecz Dorina

 

8. o.:

 

- Kardos Boglárka

 

- Gaál Anna