Diákönkormányzat:

A Közoktatási törvény szerint a diákönkormányzat (DÖK) kötelező feladata a tanulók, azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzanak, ami a tanulókat érinti. Tehát a diákönkormányzat döntésétől függ, hogy az érdekképviseleti tevékenységen kívül milyen feladatokat vállal fel. A DÖK-nek többféle jogköre van: döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogkörrel is rendelkezik. Az iskolai szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét. A diák-önkormányzati SZMSZ pedig konkrétan magában foglalja a DÖK működésével kapcsolatos információkat. Emellett minden tanévben készül munkaterv, amely a megvalósítandó programokat tartalmazza.

DÖK segítő pedagógus:                   Adamecz Irma

Tagok:

 

Osztályvezető

(helyettes)

Programfelelős

(helyettes)

Sportos

(helyettes)

5.o.

Somogyi Lilla

Nebehaj Dóra

Pauler Janka

Pirityi Fanni

Kara Dominik

Erdélyi Ákos

6.o.

Héjja Henrietta

Bugyi Bálint

Győri Zsófia

Szita Lotti

Klányi Petra

Lászlóczki Dorina

7.o.

Sőrés Milán

Szivek Zsófia

Pálóczi Daniella

Nagy Meredisz

Már Kornél

Alanyai Attila

8.o.

Vágó Kata

Balogh Erik

Mezei Virág

Szutor Dominik

Gula Rebeka

Strbavi Csenge