Intézmény Fentartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszala Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Krókusz Project

Magyar Falu Program

Határtalanul

Iskolánk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap Határtalanul programja keretében egy 5 napos Erdélyi kirándulásra. Minden 7. osztályos tanulónak lehetősége nyílik egy tartalmas programon részt venni, 2023. május. 8-től 13-ig. Együtt utazunk Piliscsév és Leányvár iskoláinak tanulóival, 35 diák és 5 pedagógus.

Programunk:

1. nap: Kalotaszentkirály népművészete, kalotaszegi mulatság.

2. nap: Kürtőskalács sütés, lovaskocsizás, kalandok a Varjúvárnál a Turul Hagyományőrzőkkel, majd utazás a mezőségi Székre.

3. nap: látogatás a “Hollandnál”, a széki templom, Rúzsa Sándor sírja és örmény templom.

Szamosújváron, a Kallós Múzeum Válaszúton, a Bánffy-kastély Bonchidán.

4. nap: Tordai sóbánya, Tordai-hasadék, Torockó.

5. nap: Kolozsvári városnézés, hazautazás.

Együttműködő partnerünk a Csillagösvény Utazási Iroda, a program címe: Ősöktől örökölt kincsestárak: Kalotaszeg és Mezőség.

Budapesti Fesztivál Zenekar

Kedves Szülők!

Reznyikné Kain Valéria vagyok, 35 éve tanítok a Kesztölci Kincses József Általános Iskolában. Születésem óta községünkben élek a családommal.

Az Esztergomi Tanítóképző Főiskola harmadéves hallgatójaként az iskolánkban munkalehetőséget kaptam. Kezdetben orosz nyelvet és ének-zenét tanítottam, napközis nevelőként dolgoztam, később osztályfőnök lettem. Több éven keresztül voltam az intézményünkben gyermekvédelmi felelős.

2001-ben a Vitéz János Római Katolikus Főiskola levelező tagozatán elvégeztem a szlovák nemzetiségi tanító képzést. 2019- ben sikeres minősítő vizsgát tettem, elértem a Pedagógus II. fokozatot.

”A jövő nemzedékéért végzett kimagasló pedagógiai és szakmai munkám elismeréseként” oklevélben részesültem.

Jelenleg munkaközösség vezető és a 4. osztály osztályfőnöke vagyok, ahol magyar nyelvet, irodalmat, etikát, matematikát, szlovák nyelvet, felzárkóztató órát, ill. első, második, harmadik osztályban etikát tanítok.

Célom az olvasás, írás, számolás megszerettetése, a biztos alapok megtanítása változatos módszerekkel, a játékos tanulás, családias, biztonságos, nyugodt, szeretetteljes légkör és olyan osztályközösség kialakítása, ahová minden nap örömmel jönnek a kisdiákok.

Arra törekszem, hogy sokoldalú, érdeklődő, vidám, kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak a tanulók, egyéni adottságaikat, képességeiket szem előtt tartva.

Folyamatosan továbbképzéseken veszek részt, szeretek tanulni, nyitott vagyok a korszerű technika és metodika iránt.

Bízom abban, hogy a szülőkkel is jó kapcsolatot alakítok ki, hiszen csak közösen érhetünk el sikereket. Igyekszem, hogy a gyermekeknek gördülékeny legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet.

Bemutatkozásomat egy idézettel zárom:

„A jó tanár egész életen át ható példát ad, egy olyan világot nyit meg az emberségben és tudásban, amelyet a diák soha el nem felejt. Érzéke van a különlegességre, mindenben a jót, a pozitívat, az értéket keresi.” (Csermely Péter)

Nagyon sok szeretettel várom a leendő elsősöket!

Kesztölc, 2022. február 23.

Tisztelettel:

Reznyikné Kain Valéria

tanító

KESZTÖLCI KINCSES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

2517 Kesztölc, Iskola utca 68.

Tel: 06-33-484-337

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kedves leendő első osztályos Szülők!

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy nemsokára sor kerül az első osztályosok beíratásra. Az idei tanévben sajnos személyesen, közös szülői értekezleten nem találkozhatunk, de engedjék meg, hogy néhány gondolatban bemutassam intézményünket.

 A Kesztölci Kincses József Általános Iskolában tanító pedagógusok családias légkörben, gyermekközpontú neveléssel-oktatással biztosítják a diákok számára az oktatást. Szakos ellátottságunk az óraadókkal teljes.

 Nevelő-oktató munkánk hatékonyságát bizonyítják a verseny és mérési eredményeink, valamint a továbbtanulási mutatóink.

 Az intézmény helyben van, nem kell utaztatni a gyermekeket.

 A leendő első osztályos tanító néni: Reznyikné Kain Valéria aktív tagja a nevelőtestületnek, szlovák nemzetiségi tanító végzettséggel rendelkezik.

 Intézményünkben szlovák nyelv (1-8.évfolyam), és angol nyelv (4-8.évfolyam) tanulására van lehetőség.

 Számítógépparkunk megfelelő színvonalú, a szakos ellátottság biztosított.

 Rendelkezünk számos IKT eszközzel: 6 interaktív táblával, valamint projektorral és 12 tanulói tablettel.

 Osztályaink átlaglétszáma miatt lehetőség van a differenciálásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra.

 Különböző szakköröket szervezünk, melyről a tanév kezdésekor tájékoztatást adunk.

 Szabadidős programjaink változatosak (múzeumpedagógiai és színházlátogatási programok, játszóház, kirándulás, gyümölcs- és teadélutánok, biciklis- és erdei vándortábor, szlovákiai erdei iskola, nyári napközis tábor, Határtalanul pályázati lehetőség)

 Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést (Luca napi vásár, karácsonyváró műsor, farsangi bál, gyermeknap, Községi rendezvényeken való részvétel)

 A Hangfestő Alapfokú Művészeti Iskola Kesztölci Telephelyén (a Művelődési házban) délutáni táncoktatásra is van lehetőség.

 Sportolási lehetőségeink: tömegsport, judo, futball, asztalitenisz (Sportegyesületekkel és a Művelődési házzal együttműködve), az 5.-6. évfolyamosok úszásoktatáson vehetnek részt Dorogon.

 Az iskolához egy salakos kézilabda pálya és egy füves futballpálya tartozik.

 A Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett telephelye működik intézményünkben: szolfézs, furulya, klarinét és zongoraoktatásra van lehetősége a gyermekeknek.

 Étkezést, napközis-tanulószobás ellátást biztosítunk.

 Az iskolatej és iskolagyümölcs programok keretén belül heti 4 alkalommal kapnak a gyerekek: kakaót, tejet, karamellás tejet és madártejet, valamint gyümölcsöket, zöldségeket és gyümölcsleveket.

Bátran válasszák Intézményünket! Amennyiben igényük van rá, elérhetőségeinken további tájékoztatást nyújtunk. Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat!

Tisztelettel:

Tordáné Petrik Etelka

intézményvezető