„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.”

 

 

Iskolánk, a Kincses József Általános Iskola Kesztölc község iskolája, a Pilis-hegység lábánál fekvő festői látványt nyújtó, szlovák hagyományokkal rendelkező község egyetlen általános iskolája.

A falu történetének meghatározó évszámai között az első, az 1075-ös első okleveles említés időpontja, melyből a virágzó szőlőművelésre következtetünk. A település mély vallási gyökereire utal az első magyar szerzetesrend megalapítása 1250-ben, a községhez tartozó Klastrompusztán. Az 1716-tól, a szlovákok betelepítésének időpontjától a kétféle kultúra, hagyomány szokásrendszerének együttélése vette kezdetét.

A leírtak tükrözik az iskola történetét is. Fontos feladatunknak tartjuk a községben élő hagyományok ápolását, a közösséghez tartozás érzésének erősítését. Elsődleges céljaink között szerepel, olyan feltételrendszer megteremtése és alkalmazása, mely biztosítja azt, hogy tanulóink a középiskolákban egyetlen területen se kerüljenek hátrányos helyzetbe. Fontosnak tartjuk azt, hogy gyermekeink gyökerei tágabb értelemben a falunkban szűkebb értelemben a család mellett az iskolában ragadjanak, rögződjenek, ezért szervezünk közös hét napos iskolai kirándulásokat.

Jövőben is törekedni fogunk arra, tanulóink mérjék össze tudásukat, teljesítményüket, versenyezzenek más iskolák tanulóival, szerepeljenek iskolánk falain kívül – tudjanak idegen környezetben is számot adni tudásukról, váljanak határozott felépítésű, érdekeket képviselni tudó, másokkal szemben toleráns ifjakká.

            Beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

            A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő diákoknak!


Iskolánk 8 évfolyammal, jelenleg 8 tanulócsoporttal, 2 napközis csoporttal és 1 tanulószobás csoporttal rendelkezik.

Iskolánk cél és feladatrendszerét a Nemzeti Alaptanterv határozza meg. Az alapfunkciók ellátása mellett alapcélunk a megfelelő eszközrendszerrel egy olyan iskola megteremtése, amely modern, naprakész a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújt. Iskolánk feladata az is, hogy tegye lehetővé a tanulók érdeklődésének és képességének megfelelő továbbtanulást, pályaválasztást.

A személyiség teljes körű kibontakoztatásának segítése, a szellemi és fizikai fejlesztés mellett a magatartás, jellem, az érzelmek harmonikus összehangolt fejlesztése a cél.

Mint szlovák nyelvet oktató nemzetiségi iskola a nemzetiségi identitás megőrzését elősegítő kulturális értékek, nemzetiségi nyelv gyakorlása.

Elsődleges célunknak tartjuk, hogy tanulóink tiszteljék az embert, a tudást, a munkát. Fejlődjön ki bennük a becsületes emberek kreativitása. Becsüljék a környezetük által nyújtott lehetőségeket, tudjanak élni velük. Legyenek magukkal szemben igényesek, rendelkezzenek reális önértékeléssel. Célunk felkelteni bennük az ismeretszerezési vágyat, alapokat nyújtani a szakmai képzéshez, segítséget nyújtani ahhoz, hogy az iskolánkban folytatott tanulmányok befejezése után mindenki a képességeinek és vágyainak megfelelően tudjon továbbtanulni.