A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Őszi nevelési értekezlet

téma: Mozaikcsaládok

Tordáné Petrik Etelka

intézményvezető

2018.10.13.

2.

Pályaorientációs nap

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

Fabi Stella
intézményvezető-helyettes

2018.11.10.

3.

Szlovák hagyományőrző nap

Kormosné Gábor Márta

munkaközösség vezető

2018.11.19.

4.

Diákönkormányzati nap

Adamecz Irma

diákönkormányzat vezető

2019.03.14.

5.

Tavaszi nevelési értekezlet

téma: szervezés alatt

Tordáné Petrik Etelka

intézményvezető

2019.04.17.

6.

Gyermeknap

Adamecz Irma

diákönkormányzat vezető

2019.05.24.

A tanév szorgalmi időszaka:

Első nap: 2018. szeptember 3. (hétfő)

Utolsó nap: 2019. június 14. (péntek)

A szorgalmi időszak első féléve: 2018. 09. 03. (hétfő) - 2019. 01. 25. (péntek) tart. Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2019. 02. 01-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

A szünetek időtartama:

Őszi szünet: 2018. 10. 29. – 2018. 10. 31-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. 10. 26. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2018. 11. 05. (hétfő)

Téli szünet: 2018. 12. 27.  – 2019. 01. 02. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. 12. 21. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. 01. 03. (csütörtök)

Tavaszi szünet: 2019. 04. 18. – 2019. 04. 23.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. 04. 16. (kedd) /szerda- tavaszi nev. ért./

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. 04. 24. (szerda)

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

2019. 03. 15. (péntek) Nemzeti ünnep

2019. 05. 01. (szerda) Munka ünnepe

2019. 06. 10. (hétfő) Pünkösdhétfő

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:

2018. 10. 22. (hétfő) -> 2018. 10. 13. (szombat) – Munkanap  (Őszi nevelési értekezlet)

2018.11. 02. (péntek) –> 2018. 11. 10. (szombat) – Pályaorientációs nap

2018. 12. 24. (hétfő) ->  2018. 12. 1. (szombat)

2018. 12. 31. (hétfő) ->   2018. 12. 15. (szombat) – Luca napi vásár

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja:

 

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Szerémy György

2018.10.05.

(péntek)

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

Szerémy György

és

Nagyné Nebehaj Beáta

2018.10.19.

(péntek)

3.

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól (február 25)

Fabi Stella

2019.02.25.

(hétfő)

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

Szerémy György

és

Nagyné Nebehaj Beáta

2019.03.14.

(csütörtök)

5.

Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (április 16.)

Fabi Stella

2019.04.16.

(kedd)

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

Fabi Stella

2019.06.04.

(kedd)

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb programok

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Tűzriadó

Fabi Stella

2018.09.28.

2.

Ingyenes hintázás a Faluünnepen

tantestület tagjai

2018.11.16.

3.

Karácsonyi műsor

tantestület

2018.12.14.

4.

Szülők-Nevelők bálja

Tordáné Petrik Etelka

Fabi Stella

Jurkovics Istvánné

2019.02.23.

5.

Projektnap

Adamecz Irma

Kormosné Gábor Márta

2019.03.14.

6.

Gyümölcs- és teadélutánok

osztályfőnökök

két havonta

7.

Nyári napközis tábor

tantestület

2019.06.
17-21.

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Tanévnyitó ünnepség

Tordáné Petrik Etelka

Fabi Stella

Kormosné Gábor Márta

2018.09.03.

2.

Szüreti napok

tantestület tagjai

2018.09.22.

3.

Ásványkiállítás

osztályfőnökök

2018.09.
20-

21.

4.

Hulladékgyűjtések (papír, vas)

Adamecz Irma

2018.okt..
2019. április-május

5.

Idősek napja

Kormosné Gábor Márta

2018.10.04.

6.

Gyöngykiállítás

osztályfőnökök

2019. március

7.

                Márton napi vigassgág

Nagyné Nebehaj Beáta

2018. 11.08.

8.

DÖK napok

Adamecz Irma

2018.11.08.

2019.03.14.

2019.04.16.

9.

Mikulásváró ünnepség

osztályfőnökök

2018.12.06.

10.

Luca-napi vásár

osztályfőnökök

2018.12.15.

11.

Karácsonyi műsor

Reznyikné Kain Valéria

2018.12.21.

12.

Adventi vasárnapok

tantestület

2018.

12.02.,

09.,.16.,

13.

Magyar Kultúra Napja

Szerémy György

2019.01.22.

14.

Farsang

Adamecz Irma
Jurkovics Istvánné

2019.02.15.

15.

Szavalóverseny – alsó tagozat

Kormosné Gábor Márta

2019.02.12.

16.

Szavalóverseny – felső tagozat

Szerémy György

2019.04.11.

17.

Egészséges életmód előadás

Tordáné Petrik Etelka

2019.április

18.

Föld napja

Adamecz Irma,

Jurkovics Istvánné
Tóthné Mucsi Ibolya

2019.04.24.

19.

Anyák napja

osztályfőnökök

2019.05.06, 07.,08., 09.

20.

Tanulmányi kirándulások – alsó tagozat

intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök

2019.június 06.-07.

21.

Tanulmányi kirándulások – felső tagozat

intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök

2019. június 06.-07.

22.

Ballagás - Tanévzáró ünnepség

intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök

2019.06.15.

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai:

 

időpont

esemény / téma

felelős

2018. 09. 24.

Szülői értekezlet - Tanév rendje, feladatok, események ismertetése

intézményvezető, osztályfőnökök

2018. 11. 28.

Pályaválasztási Szülői értekezlet - továbbtanulás

intézményvezető

8. o.-os osztályfőnök

2019. 02. 04.

Szülői értekezlet - A félév értékelése, statisztika

intézményvezető, osztályfőnökök

2018. 11. 28.

Fogadóóra

tantestület

2019. 03. 25.

Fogadóóra

tantestület

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja:

 

időpont

esemény / téma

felelős

2018. 10. 15.

Nyílt nap – szülők részére

tantestület

2019. 04. 26.

Nyílt nap -  szülők részére

tantestület

2019. 04. 04.

Nyílt nap – óvodások és szüleik részére

Kormosné Gábor Márta