Intézmény Fenntartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszela Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Krókusz Project

Magyar Falu Program

Határtalanul

Iskolánk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap Határtalanul programja keretében egy 5 napos Erdélyi kirándulásra. Minden 7. osztályos tanulónak lehetősége nyílik egy tartalmas programon részt venni, 2023. május. 8-től 13-ig. Együtt utazunk Piliscsév és Leányvár iskoláinak tanulóival, 35 diák és 5 pedagógus.

Programunk:

1. nap: Kalotaszentkirály népművészete, kalotaszegi mulatság.

2. nap: Kürtőskalács sütés, lovaskocsizás, kalandok a Varjúvárnál a Turul Hagyományőrzőkkel, majd utazás a mezőségi Székre.

3. nap: látogatás a “Hollandnál”, a széki templom, Rúzsa Sándor sírja és örmény templom.

Szamosújváron, a Kallós Múzeum Válaszúton, a Bánffy-kastély Bonchidán.

4. nap: Tordai sóbánya, Tordai-hasadék, Torockó.

5. nap: Kolozsvári városnézés, hazautazás.

Együttműködő partnerünk a Csillagösvény Utazási Iroda, a program címe: Ősöktől örökölt kincsestárak: Kalotaszeg és Mezőség.

Budapesti Fesztivál Zenekar

A tanév helyi rendje:

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Szlovák hagyományőrző nap

Kormosné Gábor Márta
munkaközösség vezető

2019.11.18.

2.

Pályaorientációs nap

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

Tóthné Mucsi Ibolya
intézményvezető-helyettes

2019.11.25.

3.

Őszi nevelési értekezlet

téma: Kiégés

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

2019.12.07.

4.

Diákönkormányzati nap

Bakó Dorottya
diákönkormányzat vezető

2020.03.13.

5.

Tavaszi nevelési értekezlet

téma: szervezés alatt

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

2020.04.08.

6.

Gyermeknap

Bakó Dorottya
diákönkormányzat vezető

2020.05.29.

 

 

A tanév szorgalmi időszaka:

 

Első nap: 2019. szeptember 2. (hétfő)

Utolsó nap: 2020. június 15. (hétfő)

A szorgalmi időszak első féléve: 2019. 09. 02. (hétfő) - 2020. 01. 24. (péntek) tart.
Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2020. 01. 31-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

 

 

A szünetek időtartama:

 

Iskolai tanítási szünetei a következőek:

 

Őszi szünet: 2019. 10. 28. – 2019. 10. 31-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. 10. 25. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. 11. 04. (hétfő)

 

Téli szünet: 2019. 12. 23.  – 2020. 01. 03. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. 12. 20. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. 01. 06. (hétfő)

 

Tavaszi szünet: 2020. 04. 09. – 2020. 04. 14.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. 04. 07. (kedd) /szerda- tavaszi nev. ért./

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. 04. 15. (szerda)

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

 

2020. 05. 01. (péntek) Munka ünnepe

2020. 06. 01. (hétfő) Pünkösdhétfő

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:

 

2019. 12. 24. (kedd) ->  2019. 12. 07. (szombat) – Őszi nevelési értekezlet

2019. 12. 27. (kedd) ->   2019. 12. 14. (szombat)

 

 


 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó ünnepnapok, megemlékezések időpontja:

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Fabi Stella

2019.10.04.

(péntek)

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

Áy Andrea

2019.10.22.

(kedd)

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

Fabi Stella

2020.02.25.

(kedd)

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

Nagyné Grausz Valéria

2020.03.13.

(péntek)

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

Fabi Stella

2020.04.16.

(csütörtök)

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Fabi Stella

2020.06.04.

(csütörtök)

 

Az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

2019.11.15.

Ingyenes hintázás a Faluünnepen

tantestület tagjai

2019.11.29.

Karácsonyi műsor

tantestület

2020.02.15.

Szülők-Nevelők bálja

Tordáné Petrik Etelka

Tóthné Mucsi Ibolya

Jurkovics Istvánné

2020.03.13.

Projektnap

Bakó Dorottya

Kormosné Gábor Márta

két havonta

Gyümölcs- és teadélutánok

osztályfőnökök

2020.06.
16-19.

Nyári napközis tábor

tantestület

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

időpont

esemény / téma

felelős

2019.09.02.

Tanévnyitó ünnepség

Tordáné Petrik Etelka

Kormosné Gábor Márta

2019.09.21.

Szüreti napok

Jurkovics Istvánné

Kormosné Gábor Márta

Tóthné Mucsi Ibolya

2019. 09. 30. –
2019. 10. 01.

Ásványkiállítás

osztályfőnökök

2019. szeptember 17.
2020. április-május

Hulladékgyűjtések

(papír, vas)

Bakó Dorottya

2019. 10. 03.

Idősek napja

Reznyikné Kain Valéria

2019. 11. 14.

Márton napi vigassgág

Áy Andrea

Kormosné Gábor Márta

2019.11.29.

Évzáró műsor

osztályfőnökök

2019.12.14.

2020.03.13.

2020.04.23.

DÖK napok

Bakó Dorottya

2019.12.05.

Mikulásváró ünnepség

osztályfőnökök

2019.12.14.

Luca-napi vásár

osztályfőnökök

2019.12.20.

Karácsonyi műsor 1.o.

Kormosné Gábor Márta

2019. 12. 01.,

08., 15., 22.

Adventi vasárnapok

tantestület

2020.01.22.

Magyar Kultúra Napja

Áy Andrea

2020.01.31.

Farsang

Bakó Dorottya
Jurkovics Istvánné

2020.02.11.

Szavalóverseny – alsó tagozat

Kormosné Gábor Márta

2020.04.16.

Szavalóverseny – felső tagozat

Áy Andrea

2020.április

Egészséges életmód előadás

Tordáné Petrik Etelka

2020.04.24.

Föld napja

Bakó Dorottya
Tóthné Mucsi Ibolya

2020 május
04.,05.,06., 07.

Anyák napja

osztályfőnökök

2020.június 11-12..

Tanulmányi kirándulások

alsó – felső tagozat

intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök

2020.06.20.

Ballagás - Tanévzáró ünnepség

intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök

 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai:

 

időpont

esemény / téma

felelős

2019. 09. 23.

Szülői értekezlet - Tanév rendje, feladatok, események ismertetése

intézményvezető, osztályfőnökök

2019. 11. 25.

Pályaválasztási Szülői értekezlet - továbbtanulás

intézményvezető

8. o.-os osztályfőnök

2020. 02. 04.

Szülői értekezlet - A félév értékelése, statisztika

intézményvezető, osztályfőnökök

2019. 11. 25.

Fogadóóra

tantestület

2020. 03. 25.

Fogadóóra

tantestület

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja:

 

időpont

esemény / téma

felelős

2019.10.21.

Nyílt nap – szülők részére

tantestület

2020.04.03.

Nyílt nap – óvodások és szüleik részére

Nagyné Nebehaj Beáta

2020.04.17.

Nyílt nap -  szülők részére

tantestület

 

 

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje

 

időpont

mérés megnevezése

érintett évfolyam

2019. szeptember-október

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérések (matematika, magyar nyelv és irodalom)

1-8.o.

2019 november 29-ig.

DIFER-mérése

1. o.

2020.05.20.

Célnyelvi mérés – angol nyelv

6.o., 8.o.

2020.05.27.

Országos kompetenciamérés

6.o., 8.o.

2020.01.08.-2020.04.24.

Netfitt mérés

5.o - 8.o.

 

 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat

Verseny megnevezése

érintett évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések

Alapműveleti matematika verseny

4-8.

matematikát oktatató pedagógusok

helyi

Alapműveleti matematika verseny

5-8.

Tóthné Mucsi Ibolya

Nyergesújfalu

Helyesírási verseny

3.-4.

tanítók, magyar szakos pedagógus

helyi

Szavalóverseny

alsó, felső

tanítók, magyar szakos pedagógus

helyi

Történelmi verseny

felső

Fabi Stella

helyi, Leányvár

Tavaszi túra

5-8.

Nagyné Grausz Valéria

Sárisáp

Katasztrófavédelmi vetélkedő

5-8.

Jurkovics Márta

Esztergom

Rajzverseny

1-8.

rajzot tanító pedagógusok

helyi

Kézműves verseny

1-8.

technikát tanító pedagógusok

helyi

Egészséges életmód

4-7.

Nagyné Nebehaj Beáta

Dorog

Eötvös-napi versenyek

1-8.

pedagógusok

Dorog

Spievanky, versovacki

5-8.

Radovics Menyhértné

Dabas

Helytörténeti verseny

5-8.

Fabi Stella, Jurkovics Márta

helyi

Angol nyelvi verseny

5.-8.

Nagyné Grausz Valéria

helyi

Sportverseny

1-8.o.

Bakó Dorottya, Nagyné Grausz Valéria

helyi

BENDEGÚZ

4-8.

Sólyom Tímea Márta

levelezős