Intézmény Fenntartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszela Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Krókusz Project

Magyar Falu Program

Határtalanul

Iskolánk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap Határtalanul programja keretében egy 5 napos Erdélyi kirándulásra. Minden 7. osztályos tanulónak lehetősége nyílik egy tartalmas programon részt venni, 2023. május. 8-től 13-ig. Együtt utazunk Piliscsév és Leányvár iskoláinak tanulóival, 35 diák és 5 pedagógus.

Programunk:

1. nap: Kalotaszentkirály népművészete, kalotaszegi mulatság.

2. nap: Kürtőskalács sütés, lovaskocsizás, kalandok a Varjúvárnál a Turul Hagyományőrzőkkel, majd utazás a mezőségi Székre.

3. nap: látogatás a “Hollandnál”, a széki templom, Rúzsa Sándor sírja és örmény templom.

Szamosújváron, a Kallós Múzeum Válaszúton, a Bánffy-kastély Bonchidán.

4. nap: Tordai sóbánya, Tordai-hasadék, Torockó.

5. nap: Kolozsvári városnézés, hazautazás.

Együttműködő partnerünk a Csillagösvény Utazási Iroda, a program címe: Ősöktől örökölt kincsestárak: Kalotaszeg és Mezőség.

Budapesti Fesztivál Zenekar

 

A tanév helyi rendje:

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

 

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Pályaorientációs nap

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

Tóthné Mucsi Ibolya
intézményvezető-helyettes

2020.10.21.

2.

Őszi nevelési értekezlet

téma: BTMN-s gyermekek fejlesztése

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

2020.10.22.

3.

Szlovák hagyományőrző nap

Kormosné Gábor Márta
munkaközösség vezető

2020.11.23.

4.

Diákönkormányzati nap

Bakó Dorottya
diákönkormányzat vezető

2021.03.12.

5.

Tavaszi nevelési értekezlet

téma: szervezés alatt

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

2021.03.31.

6.

Gyermeknap

Bakó Dorottya
diákönkormányzat vezető

2021.05.28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanév szorgalmi időszaka:

 

 

 

Első nap: 2020. szeptember 1. (kedd)

 

Utolsó nap: 2021. június 15. (kedd)

 

A szorgalmi időszak első féléve: 2020. 09. 01. (kedd) - 2021. 01. 22. (péntek) tart.
Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2021. 01. 29-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

 

 

 

A szünetek időtartama:

 

 

 

Iskolai tanítási szünetei a következőek:

 

 

 

Őszi szünet: 2020. 10. 23. – 2020. 11. 01-ig

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. 10. 22. (csütörtök – őszi nevelési értekezlet)

 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. 11. 02. (hétfő)

 

Téli szünet: 2020. 12. 21.  – 2021. 01. 03. 

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. 12. 18. (péntek)

 

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. 01. 04. (hétfő)

 

Tavaszi szünet: 2021. 04. 01. – 2021. 04. 06.

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. 03. 31. (szerda – tavaszi nevelési értekezlet)

 

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. 04. 07. (szerda)

 

 

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

 

 

 

2020. 10. 23. (péntek) Nemzeti ünnep

 

2021. 03. 15. (hétfő) Nemezti ünnep

 

2021. 05. 24. (hétfő) Pünkösdhétfő

 

 

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:

 

 

 

2020. 12. 24. (csütörtök) ->  2020. 12. 12. (szombat) – Luca napi vásár

 

 

 

 


 

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó ünnepnapok, megemlékezések időpontja:

 

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

osztályfőnökök

2020.10.06.

(kedd)

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

osztályfőnökök

2020.10.21.

(szerda)

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

Fabi Stella

2021.02.25.

(csütörtök)

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

osztályfőnökök

2021.03.12.

(péntek)

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

Bakos-Nagy Márta

2021.04.16.

(péntek)

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

osztályfőnökök Fabi Stella

2021.06.04.

(péntek)

 

 

 

Az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

 

időpont

esemény / téma

felelős

2020.09.01.

Tűz- és balesetvédelem

osztályfőnökök

2020.12.18.

Karácsonyi ünnepség osztályonként

osztályfőnökök, napközis nevelők

Rendkívüli helyzet függvénye 

2021. február 6.

Szülők-Nevelők bálja

Tordáné Petrik Etelka

Tóthné Mucsi Ibolya

Bakó Dorottya

2021.03.12.

Projektnap

Bakó Dorottya

Kormosné Gábor Márta

2021. 04.14.

Tűzriadó

Bakó Dorottya

Tóthné Mucsi Ibolya

két havonta

Gyümölcs- és teadélutánok

osztályfőnökök

2021.06.21.-2021.06.25.

Nyári napközis tábor

tantestület

 

 

 

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

 

Minden esetben a járványügyi helyzethez igazodva.

 

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2020.09.01.

Tanévnyitó ünnepség
1.évfolyam részvételével

Tordáné Petrik Etelka

Kormosné Gábor Márta

sikeres tanévkezdés

2020. szeptember 24.
2020. április-május

Hulladékgyűjtések

(papír, vas)

Bakó Dorottya

tudatos szelektívgyűjtés, tanulmányi kirándulások segítése a bevételből (konténeres)

2020. 11. 11.

Márton napi vigassgág osztályszinten

Kormosné Gábor Márta

tanulók közösségé formálása

2020.11.11.

2021.03.12.

DÖK napok

Bakó Dorottya

tanulók közösségé formálása, kézügyesség fejleztése, szabadidő helyes eltöltése

2020.12.04.

Mikulásváró ünnepség

osztályfőnökök

ajándékozás öröme

2020.12.12.

Luca-napi vásár

osztályfőnökök

kézművesség fejlesztése (saját készítésű tárgyak árusítása)

2020.12.18.

Karácsonyi ünnepség

osztályfőnökök

ráhangolódás a Karácsonyi ünnepekre

2021.01.22.

Magyar Kultúra Napja

Áy Andrea

megemlékezés – irodalom órákon

2021.01.22.

Farsang

Bakó Dorottya
Kormosné Gábor Márta

a tanulók közösségé formálása

2021.02.11.

Szavalóverseny – alsó tagozat

Kormosné Gábor Márta

szép tiszta beszéd, versek szeretete

2021.04.15.

Szavalóverseny – felső tagozat

Áy Andrea

szép tiszta beszéd, versek szeretete

2021.04.22.

Föld napja

Bakó Dorottya
Tóthné Mucsi Ibolya

felhívás a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára

2021 május
03.,04.,05.,06.

Anyák napja

osztályfőnökök

Édesanyák tisztelete

2021. június 11-14.

Tanulmányi kirándulások

alsó – felső tagozat

intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök

közösségé formálás, környezetünk felfedezése, ismeretanyag bővítése

2021.06.19.

Ballagás - Tanévzáró ünnepség

intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök

sikeres tanévzárás

 

 

 

 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai:

 

 

 

időpont

esemény / téma

felelős

2020. 09.
15, 16, 17., 21.

Szülői értekezlet - Tanév rendje, feladatok, események ismertetése, rendkívüli helyzetből adódó feladatok, helyi protokoll - online

intézményvezető, osztályfőnökök

2020. 10. 19.

Pályaválasztási Szülői értekezlet - továbbtanulás

intézményvezető

8. o.-os osztályfőnök

2021. 02. 02.

Szülői értekezlet - A félév értékelése, statisztika

intézményvezető, osztályfőnökök

2020. 11. 25.

Fogadóóra – a helyzetre való tekintettel szaktanárokkal történő előzetes egyeztetés alapján

tantestület

2021. 03. 24.

Fogadóóra – a helyzetre való tekintettel szaktanárokkal történő előzetes egyeztetés alapján

tantestület

 

 

 

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja:

 

 

 

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi mutató

2021.04.08.

Nyílt nap – óvodások és szüleik részére

Sólyom Tímea Márta

Szélesebb körű beiskolázás

2021.04.27.

Nyílt nap -  szülők részére

amennyiben a rendkívüli helyzet nem áll fenn

tantestület

tanár - diák- szülő kapcsolata

 

 

 

 

 

 


 

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje

 

 

 

időpont

mérés megnevezése

érintett évfolyam

2020. szeptember-október

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérések (matematika, magyar nyelv és irodalom)

2-8.o.

2020 december 04-ig.

DIFER-mérése

1. o.

2021.05.19.

Célnyelvi mérés – angol nyelv

6.o., 8.o.

2021.05.26.

Országos kompetenciamérés

6.o., 8.o.

2021.01.11.-2021.04.23.

Netfitt mérés

5.o - 8.o.

 

 

 

 

 

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat

 

 

 

Verseny megnevezése

érintett évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések

Alapműveleti matematika verseny

4-8.

matematikát oktatató pedagógusok

helyi

Alapműveleti matematika verseny

5-8.

Orosz János Iván

Nyergesújfalu

Helyesírási verseny

3.-4.

tanítók, magyar szakos pedagógus

helyi

Szavalóverseny

alsó, felső

tanítók, magyar szakos pedagógus

helyi

Történelmi verseny

felső

Fabi Stella

helyi, Leányvár

Rajzverseny

1-8.

rajzot tanító pedagógusok

helyi

Kézműves verseny

1-8.

technikát tanító pedagógusok

helyi

Eötvös-napi versenyek

1-8.

pedagógusok

Dorog

Spievanky, versovacki

5-8.

Radovics Menyhértné

Dabas

Helytörténeti verseny

5-8.

Fabi Stella, Jurkovics Márta

helyi

Angol nyelvi verseny

5.-8.

Bakos-Nagy Márta

helyi

Sportverseny

1-8.o.

testnevelést oktatató pedagógusok

helyi

BENDEGÚZ

4-8.

Sólyom Tímea Márta

levelezős