A tanév helyi rendje:

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

 

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Pályaorientációs nap

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

Bakó Dorottya
diákönkormányzat vezető

2021.10.21.

2.

Őszi nevelési értekezlet

téma: szervezés alatt

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

2021.10.22.

3.

Szlovák hagyományőrző nap

Kormosné Gábor Márta
munkaközösség vezető

2021.11.22.

4.

Diákönkormányzati nap

Bakó Dorottya
diákönkormányzat vezető

2022.03.11.

5.

Tavaszi nevelési értekezlet

téma: szervezés alatt

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

2022.04.13.

6.

Gyermeknap

Bakó Dorottya
diákönkormányzat vezető

2022.05.27.

 

 

 

 

 

A tanév szorgalmi időszaka:

 

 

 

Első nap: 2021. szeptember 1. (szerda)

 

Utolsó nap: 2022. június 15. (szerda)

 

A szorgalmi időszak első féléve: 2021. 09. 01. (szerda) - 2022. 01. 21. (péntek) tart.
Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2022. 01. 28-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

 

 

 

A szünetek időtartama:

 

 

 

Iskolai tanítási szünetei a következőek:

 

 

 

Őszi szünet: 2021. 10. 25. – 2021. 11. 01-ig

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. 10. 22. (péntek – őszi nevelési értekezlet)

 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. 11. 02. (kedd)

 

Téli szünet: 2021. 12. 22.  – 2022. 01. 02. 

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. 12. 21. (kedd)

 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. 01. 03. (hétfő)

 

 

 

Tavaszi szünet: 2022. 04. 14. – 2022. 04. 19.

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. 03. 13. (szerda – tavaszi nevelési értekezlet)

 

A szünet utáni első tanítási nap: 2022. 04. 20. (szerda)

 

 

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

 

 

 

2021. 12. 24. (péntek) Szenteste -> 2022. december 11. (Szombat)

 

2022.03.15. (kedd) Nemzeti ünnep -> 2022. március 26. (szombat)

 

2022. 06. 06. (hétfő) Pünkösdhétfő

 

 

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:

 

 

 

2021. 12. 24. (péntek) ->  2021. 12. 11. (szombat) – Luca napi vásár

 

2022. 03. 14. (hétfő) -> 2022. 03. 26. (szombat) -

 

 

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó ünnepnapok, megemlékezések időpontja:

 

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Áy Andrea

2021.10.06.

(szerda)

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

Bakó Dorottya

2021.10.21.

(csütörtök)

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

Bakos-Nagy Márta

2022.02.25.

(péntek)

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

Fabi Stella

2022.03.11.

(péntek)

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

Bakos-Nagy Márta

2022.04.12.

(kedd)

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Fabi Stella

2022.06.03.

(péntek)

 

 

 

Az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

 

időpont

esemény / téma

felelős

2021.09.01.

Tűz- és balesetvédelem

osztályfőnökök

2021.12.21.

Karácsonyi ünnepség osztályonként

osztályfőnökök, napközis nevelők

Rendkívüli helyzet függvénye 

2022. február 2.

Szülők-Nevelők bálja

Tordáné Petrik Etelka

Tóthné Mucsi Ibolya

Bakó Dorottya

2022.03.11.

Projektnap

Bakó Dorottya

Kormosné Gábor Márta

két havonta

Gyümölcs- és teadélutánok

osztályfőnökök

2022.06.27.-2022.07.01.

Nyári napközis tábor

tantestület

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

 

Minden esetben a járványügyi helyzethez igazodva.

 

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2021.09.01.

Tanévnyitó ünnepség

Tordáné Petrik Etelka

Nagyné Nebehaj Beáta

sikeres tanévkezdés

2021. szeptember 21.
2022. április-május

Hulladékgyűjtések

(papír, vas)

Bakó Dorottya

tudatos szelektívgyűjtés, tanulmányi kirándulások segítése a bevételből (konténeres)

2021. 11. 11.

Márton napi vigasság osztályszinten

Bakó Dorottya

tanulók közösségé formálása

2021.11.11.

2022.03.11.

DÖK napok

Bakó Dorottya

tanulók közösségé formálása, kézügyesség fejlesztése, szabadidő helyes eltöltése

2021.12.06.

Mikulásváró ünnepség

osztályfőnökök

ajándékozás öröme

2021.12.11.

Luca-napi vásár

osztályfőnökök

kézművesség fejlesztése (saját készítésű tárgyak árusítása)

2021.12.21.

Karácsonyi ünnepség

osztályfőnökök

ráhangolódás a Karácsonyi ünnepekre

2022.01.21.

Magyar Kultúra Napja

Áy Andrea

megemlékezés – irodalom órákon

2022.01.21.

Farsang

Bakó Dorottya
Áy Andrea

a tanulók közösségé formálása

2022.02.10.

Szavalóverseny – alsó tagozat

Nagyné Nebehaj Beáta

szép tiszta beszéd, versek szeretete

2022.04.21.

Szavalóverseny – felső tagozat

Áy Andrea

szép tiszta beszéd, versek szeretete

2022.04.22.

Föld napja

Bakó Dorottya
Tóthné Mucsi Ibolya

felhívás a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára

2022 május
02.,03.,04.,05.

Anyák napja

osztályfőnökök

Édesanyák tisztelete

2022. június 10-13.

Tanulmányi kirándulások

alsó – felső tagozat

intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök

közösségé formálás, környezetünk felfedezése, ismeretanyag bővítése

2022.06.17.

Tanévzáró ünnepség

intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök

sikeres tanévzárás

2022.06.18.

Ballagás

intézményvezető,
Fabi Stella,
Bakó Dorottya

búcsú az iskolától

 

 

 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai:

 

 

 

időpont

esemény / téma

felelős

2021. 09.
13,14,15, 16.

Szülői értekezlet - Tanév rendje, feladatok, események ismertetése, rendkívüli helyzetből adódó feladatok, helyi protokoll

intézményvezető, osztályfőnökök

2021. 10. 11.

Pályaválasztási Szülői értekezlet - továbbtanulás

intézményvezető

8. o.-os osztályfőnök

2022. 02. 01.

Szülői értekezlet - A félév értékelése, statisztika

intézményvezető, osztályfőnökök

2021. 11. 24.

Fogadóóra – szaktanárokkal történő előzetes egyeztetés alapján

tantestület

2022. 03. 23.

Fogadóóra –szaktanárokkal történő előzetes egyeztetés alapján

tantestület

 

 

 

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja:

 

 

 

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi mutató

2022.04.07.

Nyílt nap – óvodások és szüleik részére

Sólyom Tímea Márta

Szélesebb körű beiskolázás

2022.04.27.

Nyílt nap -  szülők részére

amennyiben a rendkívüli helyzet nem áll fenn

tantestület

tanár - diák- szülő kapcsolata

 

 

 

 

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje

 

 

 

időpont

mérés megnevezése

érintett évfolyam

2021. szeptember-október

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérések (matematika, magyar nyelv és irodalom)

2-8.o.

2021 december 10-ig.

DIFER-mérése

1. o.

2022.05. 18-31.

Idegennyelvi mérés – angol nyelv

6.o.

2022.05. 18-31.

Országos kompetenciamérés

6.o.

2022.05. 4-17.

Idegennyelvi mérés – angol nyelv

8.o.

2022.05. 4-17.

Országos kompetenciamérés

8.o.

2021.09.01. – 2022. június 15.

Netfitt mérés

5.o - 8.o.