Intézmény Fenntartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszela Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Krókusz Project

Magyar Falu Program

Határtalanul

Iskolánk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap Határtalanul programja keretében egy 5 napos Erdélyi kirándulásra. Minden 7. osztályos tanulónak lehetősége nyílik egy tartalmas programon részt venni, 2023. május. 8-től 13-ig. Együtt utazunk Piliscsév és Leányvár iskoláinak tanulóival, 35 diák és 5 pedagógus.

Programunk:

1. nap: Kalotaszentkirály népművészete, kalotaszegi mulatság.

2. nap: Kürtőskalács sütés, lovaskocsizás, kalandok a Varjúvárnál a Turul Hagyományőrzőkkel, majd utazás a mezőségi Székre.

3. nap: látogatás a “Hollandnál”, a széki templom, Rúzsa Sándor sírja és örmény templom.

Szamosújváron, a Kallós Múzeum Válaszúton, a Bánffy-kastély Bonchidán.

4. nap: Tordai sóbánya, Tordai-hasadék, Torockó.

5. nap: Kolozsvári városnézés, hazautazás.

Együttműködő partnerünk a Csillagösvény Utazási Iroda, a program címe: Ősöktől örökölt kincsestárak: Kalotaszeg és Mezőség.

Budapesti Fesztivál Zenekar

A tanév helyi rendje:

 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Pályaorientációs nap

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

Fabi Stella
diákönkormányzat vezető

2022.10.14.

2.

Őszi nevelési értekezlet

téma: szervezés alatt

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

2022.10.15. (szombat)

3.

Szlovák hagyományőrző nap

Reznyikné Kain Valéria
munkaközösség vezető

2022.11.21.

4.

Diákönkormányzati nap

Fabi Stella
diákönkormányzat vezető

2023.03.14.

5.

Tavaszi nevelési értekezlet

téma: szervezés alatt

Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető

2023.04.05.

6.

Gyermeknap

Fabi Stella
diákönkormányzat vezető

2023.05.26.

 

A tanév szorgalmi időszaka:

 

Első nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök)

Utolsó nap: 2023. június 15. (csütörtök)

Tanítási év első féléve: 2022. 09. 01.-től (csütörtök) - 2023. 01. 20.-ig (péntek) tart.
A szülőket 2023. 01. 27-ig értesíti az iskola gyermekük első félévben elért tanulmányi eredményeiről.

 

A szünetek időtartama:

 

Iskolai tanítási szünetei a következőek:

 

Téli szünet: 2022. 12. 22.  – 2023. 01. 02. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. 12. 21. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. 01. 09. (hétfő)

Tavaszi szünet: 2023. 04. 06. – 2023. 04. 11.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. 04. 04. (kedd)

2022.04.05. (szerda)  - Tavaszi nevelési értekezlet – tanítás nélküli munkanap

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. 04. 12. (szerda)

 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában:

 

2022. 10. 31. (hétfő)  -> 2022. 10. 15. (szombat) –
 Őszi nevelési értekezlet – tanítás nélküli munkanap

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:

 

2022. 10. 31. (hétfő)  -> 2022. 10. 15. (szombat) –
 Őszi nevelési értekezlet – tanítás nélküli munkanap

 

Tanulmányok alatti vizsgák rendje

 

Tanulmányok alatti vizsgák kitűzött időpontjai:

·         félévi osztályozó vizsga: 2022. 01. 18. - 19.

·         év végi osztályozó vizsga: 2022. 06. 07.-08.

·         javítóvizsga: 2022. 08. 28.

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó ünnepnapok, megemlékezések időpontja:

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Bakos-Nagy Márta

2022.10.06.

(csütörtök)

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

Fabi Stella

2022.10.21.

(péntek)

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

Bakos-Nagy Márta

2023.02.24.

(péntek)

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

Fabi Stella
Áy Andrea

2023.03.14.

(kedd)

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

Bakos-Nagy Márta

2023.04.14.

(péntek)

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Fabi Stella

2023.06.02.

(péntek)

 

Az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

2022.09.01.

Tűz- és balesetvédelem

osztályfőnökök

2022.12.21.

Karácsonyi ünnepség

osztályfőnökök, napközis nevelők

2023. február 4.

Szülők-Nevelők bálja

Tordáné Petrik Etelka

Tóthné Mucsi Ibolya

Fabi Stella

2023.03.14.

Projektnap

Fabi Stella

Rezynikné Kain Valéria

két havonta

Gyümölcs-, tea- és  játékdélutánok

osztályfőnökök

2023.06.19.-23.

Nyári napközis tábor

tantestület

 


Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése:

időpont

esemény / téma

felelős

2022.09.01.

Tanévnyitó ünnepség

Tordáné Petrik Etelka

Reznyikné Kain Valéria

2022. 09. 21.
2022. április-május

Hulladékgyűjtések

(papír, vas)

Fabi Stella

2022. 11. 10.

Márton napi vigasság osztályszinten

Fabi Stella

2022.11.10.

2023.03.14.

DÖK napok

Fabi Stella

2022.12.06.

Mikulásváró ünnepség

osztályfőnökök

2022.12.16.

Luca-napi vásár

osztályfőnökök

2022.12.21.

Karácsonyi ünnepség

osztályfőnökök

2023.01.20.

Magyar Kultúra Napja

Áy Andrea

2023.01.20.

Farsang

Fabi Stella

Reznyikné Kain Valéria

2023.02.09.

Szavalóverseny – alsó tagozat

Nagyné Nebehaj Beáta

2023.04.20.

Szavalóverseny – felső tagozat

Áy Andrea

2023.04.21.

Föld napja

Fabi Stella
Tóthné Mucsi Ibolya

2023 május
02.,03.,04.,05.

Anyák napja

osztályfőnökök

2023.05.26.

Gyereknap

osztályfőnökök
Fabi Stella

2023. 06. 13-14.

Tanulmányi kirándulások

alsó – felső tagozat

intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök

2022.06.17.

Ballagás

intézményvezető,
Áy Andrea,
Fabi Stella

2023.06.20.

Tanévzáró ünnepség

intézményvezető, iskolatitkár, osztályfőnökök

 

  

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai:

 

időpont

esemény / téma

felelős

2022.09.06.

Szülői értekezlet - Tanév rendje, feladatok, események ismertetése

intézményvezető, osztályfőnökök

2022.10.10.

Pályaválasztási Szülői értekezlet - továbbtanulás

intézményvezető

8. o.-os osztályfőnök

2023.02.01.

Szülői értekezlet - A félév értékelése, statisztika

intézményvezető, osztályfőnökök

2022.11.24.

Fogadóóra – szaktanárokkal történő előzetes egyeztetés alapján

tantestület

2023.03.22.

Fogadóóra –szaktanárokkal történő előzetes egyeztetés alapján

tantestület

 

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja:

 

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi mutató

2022.10.26.

Nyílt nap -  szülők részére

tantestület

tanár - diák- szülő kapcsolata

2023.04.13.

Nyílt nap – óvodások és szüleik részére

Reznyikné Kain Valéria

Szélesebb körű beiskolázás

2023.04.14.

Nyílt nap -  szülők részére

tantestület

tanár - diák- szülő kapcsolata

 

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje

 

időpont

mérés megnevezése

érintett évfolyam

2022.
szep.-nov.

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérések (matematika, magyar nyelv és irodalom)

2-8.o.

2022.09.26.

2022.11.30.

Bemeneti mérés

6. - 8.o.

2022 dec.
9-ig.

DIFER-mérése

1. o.

2023.03.06. 2023.06.09.

Kimeneti mérés

6. – 8.o.

2023.01.09. 2023.06.15.

Netfitt mérés

5.o - 8.o.