Intézmény Fenntartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszela Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Krókusz Project

Magyar Falu Program

Határtalanul

Iskolánk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap Határtalanul programja keretében egy 5 napos Erdélyi kirándulásra. Minden 7. osztályos tanulónak lehetősége nyílik egy tartalmas programon részt venni, 2023. május. 8-től 13-ig. Együtt utazunk Piliscsév és Leányvár iskoláinak tanulóival, 35 diák és 5 pedagógus.

Programunk:

1. nap: Kalotaszentkirály népművészete, kalotaszegi mulatság.

2. nap: Kürtőskalács sütés, lovaskocsizás, kalandok a Varjúvárnál a Turul Hagyományőrzőkkel, majd utazás a mezőségi Székre.

3. nap: látogatás a “Hollandnál”, a széki templom, Rúzsa Sándor sírja és örmény templom.

Szamosújváron, a Kallós Múzeum Válaszúton, a Bánffy-kastély Bonchidán.

4. nap: Tordai sóbánya, Tordai-hasadék, Torockó.

5. nap: Kolozsvári városnézés, hazautazás.

Együttműködő partnerünk a Csillagösvény Utazási Iroda, a program címe: Ősöktől örökölt kincsestárak: Kalotaszeg és Mezőség.

Budapesti Fesztivál Zenekar

A tanév helyi rendje

 

3.1. A tanév helyi időbeosztása

 

Első nap: 2023. szeptember 1. (péntek)

 

Utolsó nap: 2024. június 21. (péntek)

 

Tanítási év első féléve: 2023.09.01.-től (péntek) - 2024.01.19.-ig (péntek) tart.
A szülőket 2024.01.26-ig értesíti az iskola gyermekük első félévben elért tanulmányi eredményeiről.

 

 

 

3.2. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

 

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

résztvevők, feladatok

1.

Pályaorientációs nap

Tordáné Petrik Etelka
igazgató

Fabi Stella
diákönkormányzat vezető

2023.10.26.

mindenki

foglalkozások bemutatása osztályonként – forgószínpad

2.

Őszi nevelési értekezlet

téma: szervezés alatt

Tordáné Petrik Etelka
igazgató

2023.10.27.

tantestület, iskolatitkár,

aktív részvétel

3.

Szlovák hagyományőrző nap

Reznyikné Kain Valéria
munkaközösség vezető

2023.11.27.

mindenki

szlovák hagyományok őrzése

4.

Diákönkormányzati nap

Fabi Stella
diákönkormányzat vezető

2024.03.14.

mindenki

projektnap, vetélkedő, diákparlament

5.

Tavaszi nevelési értekezlet

téma: szervezés alatt

Tordáné Petrik Etelka
igazgató

2024.03.27.

tantestület, iskolatitkár

aktív részvétel

6.

Gyermeknap

Fabi Stella
diákönkormányzat vezető

2024.05.31.

mindenki

játékos versenyek, akadályverseny

 

 


3.3. A szünetek időtartama

 

Iskolai tanítási szünetei a következőek:

 

Őszi szünet: 2023. 10. 30. – 2023. 11. 03.

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. 10. 26. (csütörtök)

 

2023.10.27. (péntek)  - Őszi nevelési értekezlet – tanítás nélküli munkanap

 

A szünet utáni első tanítási nap: 2023. 11. 06. (hétfő)

 

Téli szünet: 2023. 12. 21.  – 2024. 01. 05. 

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2023. 12. 20. (szerda)

 

A szünet utáni első tanítási nap: 2024. 01. 08. (hétfő)

 

Tavaszi szünet: 2024. 04. 02. – 2024. 04. 05.

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2024. 03. 26. (kedd)

 

2024.03.27. (szerda)  - Tavaszi nevelési értekezlet – tanítás nélküli munkanap

 

A szünet utáni első tanítási nap: 2024. 04. 08. (hétfő)

 

 

 

 

 

3.4. Munkaszüneti napok és munkanap áthelyezések

 

-Nincs

 

 

 

3.5. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok

 

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

eredményességi mutató

1.

Az aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Fabi Stella

2023.10.06.

(péntek)

Az egész iskola, tantestület
múltunk ismerete

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

Áy Andrea

2023.10.20.

(péntek)

Az egész iskola, tantestület
múltunk ismerete


 

 

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

Bakos-Nagy Márta

2024.02.23.

(péntek)

Felső tagozat osztályközösségi szinten
múltunk ismerete

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

Bakos Nagy Márta

2024.03.14.

(csütörtök)

Az egész iskola, tantestület
múltunk ismerete

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

Bakos-Nagy Márta

2024.04.16.

(kedd)

Felső tagozat osztályközösségi szinten.
múltunk ismerete

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja
(június 4.)

Fabi Stella

2024.06.04.

(kedd)

Az egész iskola, tantestület
múltunk ismerete

 

 

 

3.6. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

 

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2023.09.01.

Tűz- és balesetvédelem

osztályfőnökök

tűz- és balesetvédelmi oktatás

2023.12.20.

Karácsonyi ünnepség

osztályfőnökök, napközis nevelők

közöségek építése, ünnepi hangulat megteremtése

2024. április 20.

Szülők-Nevelők bálja

Tordáné Petrik Etelka

Nagyné Nebehaj Beáta

Fabi Stella

szülők-tantestület kapcsolatának ápolása (bevétel-tanulmányi kirándulások támogatása)

2024.03.14.

Projektnap

Fabi Stella

Reznyikné Kain Valéria

bizonyos témakörök részletes feldolgozása, osztályszinten

2024.06.24.-28.

Nyári napközis tábor

tantestület

játékos-vidám-sportos-kézműves foglalkozások, csapatépítés

 

 

 

3.7. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

 

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2023.09.01.

Tanévnyitó ünnepség

Tordáné Petrik Etelka

Áy Andrea

sikeres tanévkezdés

2023. 09. 06

Cirkusz látogatás

Sólyom Tímea

Nagyné Nebehaj Beáta

közösségépítés, kulturális program

2023. 09..
2024. április-május

Hulladékgyűjtések

(papír, vas)

Fabi Stella

tudatos szelektívgyűjtés, tanulmányi kirándulások segítése a bevételből (konténeres)

2023. 10.

Színházlátogatás

Bakos-Nagy Márta

közösségépítés, kulturális program

2023. 11. 10.

Márton napi vigasság

Fabi Stella

tanulók közösségé formálása

2023.10. 26.

2024.03.14.

DÖK napok

Fabi Stella

tanulók közösségé formálása, kézügyesség fejlesztése, szabadidő helyes eltöltése

2023.12.06.

Mikulásváró ünnepség

osztályfőnökök

ajándékozás öröme

2023.12.15.

Luca-napi vásár

osztályfőnökök

kézművesség fejlesztése (saját készítésű tárgyak árusítása)

2023.12.20.

Karácsonyi ünnepség

osztályfőnökök

ráhangolódás a Karácsonyi ünnepekre

2024.01.22.

Magyar Kultúra Napja

Áy Andrea

megemlékezés – irodalom órákon

2024.02. 09..

Farsang

Fabi Stella

Reznyikné Kain Valéria

a tanulók közösségé formálása

2024.04. 17..

Szavalóverseny – alsó tagozat

Reznyikné Kain Valéria

szép tiszta beszéd, versek szeretete

2024.04.18.

Szavalóverseny – felső tagozat

Áy Andrea

szép tiszta beszéd, versek szeretete

2024.04.22.

Föld napja

Fabi Stella

Nagyné Nebehaj Beáta

felhívás a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára

2024. április

Tűzriadó próba

Tordáné Petrik Etelka

Reznyikné Kain Valéria

Katasztrófa esetén a gyors reagálás, kiürítés gyakorlása

2024. május
03.

Tavaszi /Anyák napi műsor

osztályfőnökök

Édesanyák tisztelete

2024.05.31.

Gyereknap

osztályfőnökök
Fabi Stella

a tanulók közösségé formálása

2024. 06. 13-14.

Tanulmányi kirándulások

alsó – felső tagozat

Igazgató

 iskolatitkár, osztályfőnökök

közösségé formálás, környezetünk felfedezése, ismeretanyag bővítése

2024.06.22.

Ballagás/ Tanévzáró ünnepség

igazgató,

iskolatitkár
Bakos Nagy Márta Áy Andrea

búcsú az iskolától

sikeres tanévzárás

 

 


 

 

 

 

3.8. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

 

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi
mutató

2023.08.29.

Tanévnyitó értekezlet

          igazgató

Az év folyamán a kitűzött célok, feladatok teljesítése

2023.10.27.

Őszi nevelési értekezlet

téma: szervezés alatt

igazgató

Bővebb ismeretek nyújtása az adott témában

2023.11.23.

Munkaértekezlet – téma: aktuális feladatok

igazgató

Eredményes munkavégzés

2024.01.18.

Félévi osztályozó értekezlet

igazgató

Eredményes félévzárás

2024.01.26.

Félévi értekezlet – Az féléves munka értékelése, Statisztika, szülői értekezlet témáinak megbeszélése, aktualitások

igazgató, osztályfőnökök, tantestület tagjai

Az első félévre kitűzött feladatok maradéktalan elvégzése

2024.02.12.

Munkaértekezlet – téma: aktuális feladatok

igazgató

Eredményes munkavégzés

2024.03.20.

Munkaértekezlet – téma: aktuális feladatok

igazgató

Eredményes munkavégzés

2024.03. 27..

Tavaszi nevelési értekezlet

téma: szervezés alatt

igazgató

Bővebb ismeretek adása az adott témában

2024.05.07.

Munkaértekezlet – téma: aktuális feladatok

igazgató

Eredményes munkavégzés

2024. 06. 17.
 alsó-felső

Év végi osztályozó értekezlet

igazgató

Eredményes évzárás

2024. 06. 26.

Tanévzáró értekezlet – Az éves munka értékelése, Statisztika, Előzetes tantárgyfelosztás ismertetése, Beszámolók

igazgató, osztályfőnökök, tantestület tagjai

Az éves munkaterv alapján, eredményes munka

 

 

 

3.9. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

 

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi mutató

2023.09.07.

Szülői értekezlet - Tanév rendje, feladatok, események ismertetése

igazgató, osztályfőnökök

minél nagyobb számú részvétel

2023.10.09.

Pályaválasztási Szülői értekezlet - továbbtanulás

igazgató

8. o.-os osztályfőnök

sikeres beiskolázás

2024.02.12.

Szülői értekezlet - A félév értékelése, statisztika

igazgató, osztályfőnökök

érdeklődés felkeltése

2023.11.23.

Fogadóóra – szaktanárokkal történő előzetes egyeztetés alapján

tantestület

minél több szülő érdeklődjön

2024.03.20.

Fogadóóra –szaktanárokkal történő előzetes egyeztetés alapján

tantestület

minél több szülő érdeklődjünk

 

 

 

3.10. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

 

időpont

esemény / téma

felelős

eredményességi mutató

2023.10.16.

Nyílt nap -  szülők részére

tantestület

tanár - diák- szülő kapcsolata

2024.01.25.

Nyílt nap – óvodások és szüleik részére

Nagyné Nebehaj Beáta

Szélesebb körű beiskolázás

2024.01.31.

Nyílt nap -  szülők részére

Nagyné Nebehaj Beáta

tanár - diák- szülő kapcsolata

2024.03.11.

Óvodai szülői értekezlet

Tordáné Petrik Etelka, Nagyné Nebehaj Beáta

Szélesebb körű beiskolázás