Intézmény Fenntartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszela Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Krókusz Project

Magyar Falu Program

Határtalanul

Iskolánk sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alap Határtalanul programja keretében egy 5 napos Erdélyi kirándulásra. Minden 7. osztályos tanulónak lehetősége nyílik egy tartalmas programon részt venni, 2023. május. 8-től 13-ig. Együtt utazunk Piliscsév és Leányvár iskoláinak tanulóival, 35 diák és 5 pedagógus.

Programunk:

1. nap: Kalotaszentkirály népművészete, kalotaszegi mulatság.

2. nap: Kürtőskalács sütés, lovaskocsizás, kalandok a Varjúvárnál a Turul Hagyományőrzőkkel, majd utazás a mezőségi Székre.

3. nap: látogatás a “Hollandnál”, a széki templom, Rúzsa Sándor sírja és örmény templom.

Szamosújváron, a Kallós Múzeum Válaszúton, a Bánffy-kastély Bonchidán.

4. nap: Tordai sóbánya, Tordai-hasadék, Torockó.

5. nap: Kolozsvári városnézés, hazautazás.

Együttműködő partnerünk a Csillagösvény Utazási Iroda, a program címe: Ősöktől örökölt kincsestárak: Kalotaszeg és Mezőség.

Budapesti Fesztivál Zenekar

 

Kesztölci Kincses József

 

Általános Iskola

 

2020/2021-es tanév
helyi protokoll
a koronavírus elleni védekezés idején


Kesztölc, 2020.09.01.

 

Készítette:

 

Tordáné Petrik Etelka

 

intézményvezető

 

 

 

 

 

A 2020/2021-es tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet, intézkedési tervet (protokollt) alkalmazzuk, melyet kiegészítettünk az intézmény saját protokolljával.

 

A Kesztölci Kincses József Általános Iskola a 2020/2021-es tanévben az alábbi helyi protokollt tartja be a koronavírus elleni védekezés idején.

 

 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉS

 

Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik.

 

Az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen aloldalt alakított ki, amelyen keresztül az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok kerülnek közzétételre.

 

 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

 

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

 

A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be.

 

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.

 

Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

 

Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.

 

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

 

A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.

 

A közösségi tereken, az általános iskola alsó-felső tagozatában az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

 

A tornaterem, az informatika termek kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a tantermekben a felületfertőtlenítést  minden szünetben elvégezzük, az osztálytermekben naponta történik a fertőtlenítés.

 

A testnevelés órákat az időjárás függvényében  szabad téren tartjuk. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

 

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében 5 perccel korábban fejezzük be az órát.

 

A tanulók évfolyamonként, csak a kijelölt udvarrészen tartózkodhatnak.

 

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényt nem szervezünk.

 

Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások  belföldi megvalósítását is mellőzzük.

 

Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket nem tartunk, a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz.

 

 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA, FERTŐTLENÍTÉS, TAKARÍTÁS

 

Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező. Külön bejáraton érkezik az alsó és felső tagozat.
A fertőtlenítést dolgozó végzi a belépésnél.

 

A fertőtlenítő szerek beszerzését szorgalmazzuk, rendelkezésre állását, mennyiségét dokumentáljuk. A fertőtlenítést feltüntetik a takarítási naplóban.

 

A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.

 

Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

 

A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. Ezekről tablókat helyezünk ki az osztályokban.

 

Az intézmény közösségi zárt tereiben mindenki számára kötelező a maszk viselése. Kivétel az étkezés ideje, illetve tanórákon sem kötelező.

 

 

 

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek  (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

 

Minden szünet után a mosdók, kilincsek, villanykapcsolók fertőtlenítésre kerülnek. Tanórák után az a pedagógus, aki órát tartott, fertőtleníti a tanulói padokat, valamint az óra során használt eszközöket.

 

A technikai személyzet a megnövekedett feladatok elvégzése miatt új munkarenddel dolgozik. Folyamatosan tartózkodik takarító személyzet az intézményben.

 

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

 

Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.

 

A szabadon lévő udvari területeket felosztottuk az alsó és felső tagozatosok között, kizárólagos használatra. A kis udvaron a teraszos elhelyezkedés miatt az alsós osztályok elkülönítve játszanak.

 

Az intézményben használt eszközöket, sportszereket használat után a pedagógusok és a technikai dolgozók fertőtlenítik. Minden használt eszközről a pedagógus tájékoztatja a technikai személyzetet a használat után közvetlenül.

 

 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére.

 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.

 

Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy az osztályok keveredését elkerüljük, időbeli eltolással étkeznek.

 

A tízórait és az uzsonnát az osztályteremben kapják meg a diákok.

 

Az evőeszközöket kiosztva kapják a diákok.

 

 

 

 

 

 

 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

 

A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a  járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történjen.

 

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

 

 

 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.  A karantén  időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett,  részt vehet az oktatásban.

 

A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

 

 

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük a felnőtt vagy gyermekorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Az 1. számú melléklet tartalmazza a jelzőrendszer hierarchiáját.

 

Gyermek esetén értesítjük a szülőt / gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

 

Minden pedagógusnak kötelessége fertőzésgyanú esetén az érintettet elkülöníteni. Intézményünk a régi szertár helyén alakított ki erre megfelelő helyiséget. Probléma esetén az észlelő pedagógus haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt, távolléte esetén az intézményvezető-helyettest, a szülőt és az orvost egy időben.

 

Folyamatosan elérhetőek a szülők, gondviselők telefonszámai a KRÉTA rendszerben, valamint papír alapon is megvannak az osztályfőnököknél.  A gyermekorvos telefonszáma kifüggesztésre került a tantermekben, irodákban.

 

Felnőtt esetében:

 

Amennyiben otthon észleli magán a tüneteket, nem mehet közösségbe, értesíti az intézményvezetőt, háziorvosát.

 

 

 

8. ONLINE PLATFORM ELŐKÉSZÍTÉSE

 

A digitális oktatásban elmúlt évben alkalmazott egységes rendszerekbe: Google Classroom, KRÉTA, az új osztály, új tanulók, tanárok felvételre kerültek. Használatát informatika és egyéb tanórákon a házi feladatok kapcsán gyakoroljuk a tanulókkal. A szülői kapcsolattartást ezeken a felületeken szorgalmazzuk. Az elmúlt tanévben bevált rendszerrel kapcsolatos jelzéseket feldolgoztuk. Az új pedagógusokkal a felületet megismertettük.

 

 

 

9. KOMMUNIKÁCIÓ

 

Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni.


 

 

 

 

1